search

Thema's

Keten

Vraagstukken over kwaliteit, veiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid ziet de COV in ketenverband. De aangesloten ondernemingen nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de kwaliteit van de producten door zelf op de juiste wijze te handelen en door ketenpartners aan te spreken.
De veehouders moeten hun verantwoordelijk nemen voor de (borging van de) gezondheidsstatus van hun dieren. De supermarkten voor het op de juiste wijze opslaan en verkopen van de producten. Als laatste schakel heeft de consument tenslotte de verantwoordelijkheid om vlees op de juiste wijze te bewaren en te bereiden.
​Als de voeding, huisvesting en verzorging aansluiten bij de natuurlijke behoefte van het dier is dat in het belang van de gezondheid en het welzijn van het dier. Het is tegelijk ook het belang van de dierhouder en van de vleesproducent, omdat dit de basis vormt voor een kwalitatief hoogwaardig vleesproduct. 
Een punt van aandacht in dit integrale ketenproces is de mogelijke spanning tussen het dierenwelzijn enerzijds en wensen op het gebied van bijvoorbeeld het milieu.

Markt & Maatschappij

Nederlandse vleesproducenten opereren in een kritische en dynamische omgeving. Markt & Maatschappij willen dat de goede omgang met de dieren en de zorg voor het milieu bij ondernemers in goede handen zijn.
De COV kijkt daarbij een stap mee terug naar de veehouderij en een stap mee vooruit met de supers. 

Dialoog
Om invulling te geven aan een verantwoorde balans tussen dier, consument en onderneming is de COV in dialoog met ketenpartners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zo werken COV leden en hun leveranciers (veehouders) voortdurend aan het optimaliseren van diergezondheid en dierenwelzijn. Dit gebeurt vooral door vanuit een integrale ketengedachte te denken en te handelen. Deze gedachte komt tot uiting in onze Integrale Keten Beheersing-systematiek (IKB). Dat betekent een manier van werken die zich richt op alle facetten van het dier: van veevoer, gezondheid en welzijn, geneesmiddelengebruik en hygiëne tot aan het transport. Zo neemt de COV verantwoordelijkheid voor een goed geborgde, positieve status rond diergezondheid en dierenwelzijn.

Integrale Keten Beheersing - IKB
De COV heeft samen met de leden en met andere partijen in de keten de Integrale Keten Beheersingssystemen (IKB) ontwikkeld. IKB geeft garanties over de diergezondheid en het dierenwelzijn en daarmee impliciet ook de kwaliteit van het vlees. De IKB systematiek, die verder gaat dan de wettelijke normen, vormt een van de belangrijkste kwaliteitssystemen van de COV en de aangesloten leden. IKB schrijft onder andere voor hoe om te gaan met diergeneesmiddelengebruik, dierwelzijn, huisvesting, diergezondheid, begeleiding door de dierenarts, hygiëne en administratie.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

NieuwsStandpunten11 januari 2016 | Keten
Varken van Morgen
De Nederlandse varkensvleessector wil koploper zijn in de kwaliteit én duurzaamheid. Met het...