search

Code dierenwelzijn

De Nederlandse vleessector stelt zich tot doel om het dierenwelzijn op de slachterijen continue te verbeteren en de processen te borgen.

De basisregels voor het dierenwelzijn in de slachterij ligt in de Europese dierenwelzijnsverordening 1099/2009, maar de vleessector heeft nog een heel aantal additionele maatregelen ingesteld. Zo hebben de COV-slachterijen zelf Closed-circuit television (CCTV) voor het dierenwelzijn en nemen de slachterijen hun verantwoordelijkheid met extra maatregelen bij extreme weersomstandigheden. Aanvullend daaraan voldoen veel slachterijen aan extra voorschriften voor dierenwelzijn deze zijn vastgelegd in private standaarden. Hierdoor voldoet het grootste deel van het vlees in de Nederlandse supermarkten aan bovenwettelijke dierenwelzijnsgaranties die ook betrekking hebben op de omgang met dieren in de slachterij.

Met deze aanvullende dierenwelzijnscode neemt de Nederlandse vleessector extra stappen in het verbeteren van het dierenwelzijn in de slachterij. De nadruk in deze code ligt enerzijds op het borgen van het dagelijks terugkijken van camerabeelden. Anderzijds op het continue leren van medewerkers en blijven verbeteren van dierenwelzijn in de slachterijen.