search

Lidmaatschap

Leden van de COV die volledig onder de werkingssfeer van de CAO-Vleessector vallen dienen deze cao volledig na te leven. Leden van de COV maken alleen gebruik van gecertificeerde inleen- en/of uitzendbedrijven, die zijn geregistreerd in het register normering arbeid (www.normeringarbeid.nl) in de rubriek vlees.

Kosten
De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf. In aanvulling op de vaste bijdrage van € 2.860,- wordt tevens een variabele bijdrage in rekening gebracht, die afhankelijk is van de omzet van het bedrijf en het bedrijfsprofiel. De berekeningswijze en de hoogte van de contributie zijn nader uitgewerkt in het contributiereglement.

Aspirant-lidmaatschap
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap kunnen zich aanmelden als aspirant-lid. Gedurende een periode van maximaal 1 jaar kunnen zij tegen een gereduceerd tarief (50% korting) gebruik maken van alle diensten en faciliteiten van de COV om zo een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde.

Meer informatie
Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Richard van der Kruijk
(tel: 079-3634908). Heeft u interesse in het lidmaatschap, stuur dan een e-mail voor meer informatie en een vrijblijvende afspraak.

Opzegging lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. Als na 1 oktober wordt opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar.

De schriftelijke opzegging (per aangetekende brief) kan worden gericht aan:
COV
t.a.v. R. van der Kruijk
Postbus 61
2700 AB ZOETERMEER

Lidmaatschap aanvragen kan onder andere door onstaande in te vullen en in te sturen: