search

Gedragscode

De COV heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. 

De COV Code is een gids voor gepast gedrag en correct handelen, met name op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit van dierlijke producten. 

De code is opgesteld om te helpen voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen, van het uitgangsmateriaal, het diervoer, de dierhouderij, de slacht- en verwerking tot en met de verkoop van het eindproduct vlees, door onzorgvuldig handelen kan worden geschaad.