search

Nieuws

COV lanceert Toekomstvisie Vleessector

COV lanceert Toekomstvisie Vleessector
13 december 2016 | Persberichten | COV lanceert Toekomstvisie Vleessector: Nederlandse vleessector heeft tussen nu en 2025 een optimale balans tussen maatschappelijke verwachtingen en een gezond economisch perspectiefDe Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft haar toekomstvisie gepresenteerd.

Tussen nu en 2025 gaat de branche verder investeren in het economische perspectief van de ketens en (dus) in de diverse maatschappelijke uitdagingen. COV-voorzitter Jos Goebbels heeft het eerste exemplaar van het rapport op een speciale bijeenkomst in Den Haag overhandigd aan Tweede Kamerlid Jaco Geurts.

Het visiedocument heeft de titel: ‘2025 De Nederlandse vleessector in balans’. Het dient niet alleen om de beleidsagenda te bepalen, maar brengt ook in de economische positie in beeld. Zo is de vleessector de grootste foodexporteur van ons land met een omzet van circa € 10 miljard; de branche biedt direct werk aan zo’n 12.000 mensen.

Volgens COV-voorzitter Jos Goebbels is het belangrijk zichtbaar te maken waar de bedrijfstak nu al voor staat, kwantitatief én kwalitatief.

Innovatieve kracht, een constante, gegarandeerde kwaliteit van het product, een duurzame productie in combinatie met een gezonde handelsgeest zijn volgens de voorzitter de pijlers voor de goede reputatie van Nederlands vlees en het succes op markten in Europa en daarbuiten, nu en in de toekomst.

De praktijk leert echter, dat vlees in eigen land (alleen) het nieuws haalt als zich incidenten of issues voordoen, als personen of partijen ongefundeerde kritiek uiten op vlees en de productie daarvan. Als in de algemene beeldvorming niet de regel, maar de uitzondering de maatstaf is geworden, dan doet dat geen recht aan verdiensten van het bedrijfsleven, aan de inzet en de passie van tientallen ondernemers en hun duizenden medewerkers.

Het visiedocument is opgebouwd rond een aantal thema’s. Goebbels: ‘Concreet hebben we het voor onze bedrijven over het borgen van de integriteit en het werken aan meer transparantie, maar ook het verder versterken van (keten)kwaliteitssystemen.

In de richting van onze leveranciers staat op de agenda om het antibioticagebruik uit de veehouderij te bannen om het resistentievraagstuk te helpen oplossen en daarnaast het benutten van kansen in de verwerking van mest.

Waar de consument in beeld is wijst Goebbels erop, dat de discussie over alternatieve eiwitbronnen en de vraag naar gezonde vleesproducten de vleesbedrijfstak zeker ook kansen biedt.

De visie is opgesteld door het gerenommeerde consultancybureau Roland Berger en kwam tot stand na sessies met COV-leden. Het vormt de leidraad om met behoud van de concurrentiekracht tussen nu en 2025 de uitdagingen van markt en maatschappij om te zetten in kansen en om een nieuwe dialoog aan te gaan met stakeholders, politiek en ketenpartners. De geslaagde bijeenkomst in Den Haag heeft voor de COV daarvoor de start gevormd.

Nadere informatie
Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij COV woordvoerder Dé van de Riet, telefoonnummer 06 2351 2607.
Ter ondersteuning van de presentatie heeft de COV een video gemaakt over het economisch perspectief én de maatschappelijke uitdagingen. U kunt de video hier zien.
Klik hier voor het rapport '2025: De Nederlandse vleessector in balans' en hier vindt u de figuren in een groter formaat.