search

Thema's

Diergezondheid

De gezondheid van de veestapel en het voorkomen van dierziekten is essentieel voor het behoud van maatschappelijk draagvlak. Voor veel ondernemers is de diergezondheid cruciaal voor de dieren, naast een optimale huisvesting en behandeling.

De COV werkt met aangesloten leden voortdurend aan het optimaliseren van de diergezondheid. Dit doen we vooral door vanuit een integrale gedachte te denken en te handelen en bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica sterk terug te helpen dringen. De ketengedachte komt tot uiting in de Integrale Keten Beheersing-systematiek (IKB), een manier van werken die zich richt op alle facetten van de dierhouderij. Dat strekt van veevoer, geneesmiddelengebruik en bedrijfshygiëne op de dierhouderij tot en met het transport, de slacht en de verdere verwerking tot technische delen voor de export of consumentenproducten voor de interne markt.
Onze leden werken steeds nauwer samen met partners die de ketengerichte werkwijze onderschrijven. Zo geeft de COV invulling aan de maatschappelijke én economische verantwoordelijkheid voor de algehele diergezondheid.

Gezonde dieren

Gezonde dieren zijn de basis voor maatschappelijke acceptatie van de dierhouderij en daarmee voor de zorg voor verantwoord en veilig vlees.
Diergezondheidszorg en dierziektebestrijding hebben een hoge prioriteit.

Verantwoord antibioticagebruik
Om het gebruik van antibiotica in de dierhouderij zoveel mogelijk, én verantwoord, terug te helpen dringen, committeren de COV en aangesloten leden zich aan het Convenant Antibioticaresistentie (2008). Doel is om te komen tot een reductie van antibioticaresistentie door een selectief en restrictief gebruik van antibiotica. Het convenant heeft betrekking op onder meer vleesrunderen, varkens en kalveren. Dierhouders zijn onder meer verplicht het gebruik van antibiotica te registreren, een bedrijfsgezondheidsplan te hebben en te werken met een bedrijfsbehandelplan, dat is opgesteld met een dierenarts.

De verkoop van antibiotica, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportages, laat sinds het convenant een substantiële daling zien. Uit de bedrijfsmonitoring blijkt, dat in 2013 de verkoop van antibiotica in vergelijking met het peiljaar 2009 verder is gedaald, met bijna 60%.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten  Geen documenten beschikbaar

  Nieuws  13 februari 2023 | Algemeen
  BSE in Nederland
  Bij een reguliere controle in Nederland is begin februari 2023 bij één rund BSE geconstateerd. Ook...
  17 augustus 2017 | COV-nieuws
  Vlees.nl bij BNR
  Het BNR radioprgramma 'Ask me anything' met presentator Jörgen Raymann heeft ruimschoots...

  Standpunten  Geen documenten beschikbaar