search

Thema's

CAO

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de vleessector tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden, met name over het salaris en de flexibiliteit in de werktijden. De arbeidsvoorwaarden in de vleessector zijn voor de meeste functies vastgelegd in de CAO Vleessector en beschreven in een speciaal cao-boekje. De CAO biedt een breed scala aan voorzieningen en afspraken.
Naast de CAO, kent de NL vleessector een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een collectieve WGA-hiaat- en een Algemene Nabestaande Wet verzekering.
De COV werkt aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het ouderenbeleid leggen we onder de loep en de mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorg worden verruimd. 
Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen een beroep doen op het Sociaal Secretariaat van de vleessector bij de COV in Zoetermeer. Dit geldt ook voor werkgevers en mensen die een baan in de vleessector zoeken.

 

Het CAO boekje

Meer (algemene) informatie over het werken in de Nederlandse vleessector vindt u op de speciale website www.vleeswerkt.nl
De arbeidsvoorwaarden in de vleessector zijn voor de meeste functies vastgelegd in de CAO Vleessector en beschreven in een speciaal cao-boekje.

Centrale afspraken
Werkgevers kunnen niet zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen? Daarover heeft de COV namens de werkgevers afspraken gemaakt met de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten CAO voor de vleessector, ofwel CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleessector, of de onderneming nu wel of geen lid is van de COV.
 

Algemeen verbindend
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar