search

Nieuws

Akkoord over nieuwe cao voor de vleessector

Akkoord over nieuwe cao voor de vleessector
12 december 2017 | COV-nieuws | Sociale partners in de vleessector hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor circa 9.000 werknemers in de vleessector.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar. De lonen gaan in deze periode met 4,4% omhoog.

Daarnaast zijn er o.a. afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, het vergoeden van de tijd voor hygiënische handelingen aan het begin of einde van de dienst en een project voor een nieuwe functiewaardering en loongebouw.

Het akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.