search

Thema's

Voedselveiligheid

Vlees dient veilig te zijn voor consumptie. Het nuttigen ervan mag geen nadelig effect hebben op de gezondheid.  Integendeel, het consumeren van vlees past in een verantwoord en gezond consumptiepatroon en draagt daaraan bij.
Het produceren van veilig vlees, is dan ook geen verdienste, waarmee een producent kan concurreren met een andere aanbieder, maar is een basisvereiste voor het in omloop kunnen brengen ervan. Omdat (vers) vlees een gevoelig product is, staat voor de COV en de aangesloten leden het zorgen en het bieden van waarborgen voor de veiligheid van vlees en vleesproducten hoog in het vaandel. Dat gebeurt onder meer door het (laten) controleren van de bedrijfsprocessen en het geven van garanties. In vrijwel geen enkele branche zijn systemen en standaarden zo grootschalig ingevoerd.

Onberispelijke kwaliteit

Nederlandse vleesbedrijven zijn toonaangevend in het borgen van een onberispelijke kwaliteit van de producten en van de productie. 
Inspecteurs voeren op veel plaatsen controles uit, veelal uit voorzorg om de voedselveiligheid te garanderen.

Wet- en regelgeving nationaal
Nederland kent drie wetten inzake voedselveiligheid: de ‘Warenwet’, de ‘Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen’ en de ‘Warenwetregeling Bereiding en Behandeling van levensmiddelen’.  Daarnaast is er wetgeving, zoals de Landbouwkwaliteitswet, de Destructiewet, de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) en bijvoorbeeld de Diergeneesmiddelenwet.

EU Beleid
Het EU beleid rond voedselveiligheid is gericht op de bescherming van consumenten én op een goede werking van de interne markt.

 

Zo kent de EU normen voor de controle van de hygiëne van levensmiddelen, van de gezondheid en het welzijn van dieren. Ook zijn er regels rond verontreiniging door externe stoffen, waarbij de EU zorgt voor een goede naleving.Verder kent de EU regels voor een passende etikettering van levensmiddelen en producten.
Op EU niveau geldt de General Food Law over traceerbaarheid van voedingsmiddelen. Uit hoofde van deze wet moet elke producent de herkomst van grondstoffen en de bestemming van ingrediënten en eindproducten kunnen aangeven. Onderdeel is de meldplicht voor bedrijven bij de overheid als er onregelmatigheden in het productieproces worden geconstateerd.  

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar