search

Nieuws

Geen veehandel met veterinaire risicoregio’s

Geen veehandel met veterinaire risicoregio’s
08 april 2011 | Persberichten | Om kost wat kost de insleep van MKZ of Afrikaanse Varkenspest uit risicovolle gebieden te helpen voorkomen, roept de COV alle veehandels- en veetransportbedrijven op geen vervoer met levend vee te (laten) ondernemen van en naar Bulgarije en Rusland.

Om kost wat kost de insleep van MKZ of Afrikaanse Varkenspest uit risicovolle gebieden te helpen voorkomen, roept de COV alle veehandels- en veetransportbedrijven op tot nader order geen vervoer met levend vee te (laten) ondernemen van en naar Bulgarije en Rusland.

Vanuit Bulgarije komen verontrustende berichten over uitbraken van MKZ, afkomstig van wilde dieren en daarom niet makkelijk te bestrijden.
En uit de regio’s rond Moermansk en Sint Petersburg in het noorden en westen van Rusland komen deze week berichten over Afrikaanse Varkenspest (AVP); dat is ook het geval vanuit Krasnodar Krai in het zuiden van Rusland, nabij de Zwarte Zee. Hieruit mag worden afgeleid, dat de veterinaire situatie in Zuidoost Europa en Rusland op z’n minst verontrustend is.

De COV doet een beroep op alle bedrijven, die handelscontacten onderhouden met de betreffende regio’s, om alle veebewegingen vooralsnog te staken. Verder wordt opgeroepen bij alle overige (fysieke) contacten met die regio’s vergaande preventieve maatregelen te nemen, zoals extra reiniging en ontsmetting, om insleep van deze catastrofale dierziekten naar Nederland waar mogelijk te helpen voorkomen.

Contactpersoon: Jos Goebbels, voorzitter COV tel. 079-3634900