search

Thema's

Flexarbeid

Veel vleesbedrijven werken met tijdelijke krachten. Deze flexibele arbeid is nodig om schommelingen in de productie of een tijdelijk personeelstekort op te vangen. Het inschakelen van mensen voor tijdelijk werk gaat meestal via inleenbedrijven of uitzendbureaus. Het is belangrijk, dat voor flexibele arbeidskrachten dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als voor het vaste personeel. Ook inleenbedrijven of uitzendbureaus moeten zich houden aan de wet en de geldende CAO. Dit is geregeld in het convenant ’flexibele arbeid vleessector’. Bedrijven in de vleessector werken alleen met opdrachtnemers die hebben verklaard zich aan de afspraken te houden. In de CAO Vleessector is overeengekomen dat opdrachtgevers uitsluitend gebruik maken van gecertificeerde opdrachtnemers, die voldoen aan het  SNA-keurmerk. Zo voldoen zij aan de NEN 4400 en zijn gekwalificeerd voor de sector Vlees. Meer informatie vindt u op de speciale website www.vleeswerkt.nl

Maatwerk voor de markt

De reden om flexwerkers in te zetten is de vraag naar specialisten, de schommeling in de vraag naar arbeid en beheersing van de kosten.
Supermarkten willen steeds meer in het weekend van vers vlees worden voorzien, zodat vleesbedrijven ook dan moeten kunnen produceren en leveren.

Uitzenden en inlenen
Nederlandse vleesbedrijven werken veelvuldig met gespecialiseerde uitzendbureaus en inleenbedrijven.
De opdrachtgevers stellen eisen aan het uitzendbureau voor deze zogeheten flexibele arbeid.

Werken in de Vleessector
Over het werken in de vleessector is een speciale video gemaakt. Daarmee geeft de branche een goed beeld van wat er zoal komt kijken bij het werken in deze boeiende bedrijfstak en wat de talloze mogelijkheden zijn. 

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

NieuwsStandpunten