search

Thema's

Marktmaatregelen

In het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voeren de EU lidstaten in Brussel discussie over (a) de vereenvoudiging daarvan en (b) over diverse beleidsinstrumenten.
Een terugkerend onderwerp is het al dan niet nemen van steunmaatregelen voor markten, zoals die van varkensvlees. Zo kan gebruik gemaakt worden van beleidsinstrumenten zoals de Interventie en de Particuliere Opslag (PO).

COV
De COV is te allen tijde voorstander van vereenvoudiging van Europese regelgeving en waar mogelijk ook van terugdringing van de administratieve lastendruk op de bedrijven.


Interventie

Bij ‘Interventie’ koopt de EU producten op uit de markt. Het is een instrument 'uit de oude doos' dat de laatste jaren niet meer is ingezet. De mogelijkheid wordt achter de hand gehouden voor het geval van een ernstige crisis.
 


Particuliere Opslag

De Particuliere Opslag (PO) is een regeling om producten tijdelijk uit de markt te halen en op te slaan tot de marktsituatie aanleiding geeft om het weer voor de handel vrij te geven.
 

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Documenten



Geen documenten beschikbaar

Nieuws



Standpunten



04 januari 2016 | Markt
Belasting op vlees
Een extra Nederlandse belasting op vlees zal een belangrijk voedingsmiddel voor bepaalde groepen...