search

Thema's

Waarborgen

Ondernemingen in de NL vleesbranche werken voortdurend aan het verder verbeteren van de waarborgen die zij bieden. Vanuit de COV gebeurt dat met de leden én met ketenpartners. Dat betekent met leveranciers (veehouders) én afnemers (supermarkten) en in dialoog met overheden, stakeholders en maatschappelijke organisaties. Het doel is toonaangevend te zijn en te blijven, in de hele keten: van veevoer, van de gezondheid en het welzijn van het dier tot aan de kwaliteit en de hoge voedzaamheid van de vele vlees- en bijproducten.

Het COV Actieplan (2015) is een programma om bedrijfsprocessen waar mogelijk te helpen optimaliseren en kwaliteit en veiligheid nader te borgen. Het programma verbindt activiteiten en aandachtspunten die de COV met de leden de afgelopen jaren in gang heeft gezet. Op de agenda staan een integriteitsmodule, het invoeren van leveringsvoorwaarden (inkoopeisen), een centrale database met monsternames van vleesproducten, alsmede een programma rond de naleving van de CAO.

Pijlers COV Actieplan

Het COV heeft een actieplan lopen met de pijlers Ketenrelaties, Kwaliteit, Arbeid, Integriteit en Transparantie.
Aandachtspunten zijn een integriteitsmodule, voorwaarden voor levering (inkoopeisen), een centrale database met monsternames, alsmede een programma rond de CAO.

Taskforce Voedselvertrouwen
In de COV aanpak zitten acties vanuit de Taskforce Voedselvertrouwen (2013) met daarin vertegenwoordigers van de NL overheid en het bedrijfsleven in de diervoer-, zuivel- en vleesketens. Naar aanleiding van incidenten (etiketteringsfraude) rond vleesproducten had deze Taskforce tot doel om kansen en bedreigingen in beeld te brengen en een impuls te helpen geven aan het publieke vertrouwen in voedsel. Gerealiseerde acties zijn de zogeheten witte lijst en het inrichten van een website www.ketenborging.nl met alle (NVWA) gecertificeerde kwaliteitsschema’s.
 

Onderzoeksraad
Naar aanleiding van incidenten en issues rond vlees heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) de NL vleessector tegen het licht gehouden. In het OVV-rapport ‘Risico’s in de vleesketen’ heeft de raad geadviseerd de productveiligheid verder te verbeteren door meer verantwoordelijk te voelen voor een breed (maatschappelijk) doel: veilig vlees voor consumenten. De raad adviseerde de vleessector daarbij ook om transparanter te worden.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar