search

Nieuws

Nederlands vleesbedrijfsleven verdient meer credits

Nederlands vleesbedrijfsleven verdient meer credits
05 februari 2016 | COV-nieuws

De Nederlandse vleessector is een pijler onder één van de Nederlandse topsectoren, maar krijgt lang niet altijd de waardering die het verdient. Dat zei voorzitter Goebbels in zijn toespraak bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de COV in Utrecht.

De COV voorman stelt, dat de bedrijfstak mooie producten maakt, die dagelijks door ruim 100 miljoen mensen in binnen- en buitenland met genoegen worden geconsumeerd en ook steeds vaker positief worden geapprecieerd. Zo is ‘vlees’  inmiddels de grootste productgroep in de Nederlandse foodexport en dus een belangrijke economische speler.

Goebbels stelde verder dat de COV afgelopen jaren werk heeft gemaakt van kortere ketens, kwaliteitssystemen verder heeft verbeterd, de integriteit in de keten verder heeft bevorderd en geborgd en een gezamenlijk programma heeft lopen rond de naleving van de cao. Daarnaast wees de voorzitter erop, dat vleesbedrijven en hun ketens steeds meer duurzaamheidsconcepten introduceren.

In aansluiting hierop heeft de COV besluiten genomen rond collectieve inkoopeisen voor de leveranciers (dierhouders) en rond het bouwen van een database rond de verplichte microbiologische monstername. Verder heeft de bedrijfstak de roep om meer transparatie opgepakt in een nieuw opgezette website van de branche organisatie: www.cov.nl

Wat betreft de maatschappelijke ‘licence to produce’ wees Goebbels erop, dat er sprake moet zijn van een goede wisselwerking.
De Nederlandse vleessector werkt onder een vergrootglas en moet zich zelf voortdurend waarmaken en een open houding hebben ten opzichte van ‘de markt en de maatschappij’. Van de samenleving en bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van NGO’s of politieke partijen verwacht Goebbels, dat deze zich in hun meningsvorming zoveel mogelijk baseren op feiten en niet alleen vanuit een onderbuikgevoel kritisch zijn over het product en de productiewijze, maar ook inhoudelijk het gesprek aangaan mét de bedrijfstak, die dit meer dan wie ook aangaat en de verwachtingen ook economisch duurzaam moet kunnen waarmaken.

De hele toespraak van Jos Goebbels leest u hier.