search

Thema's

Volksgezondheid

Gezonde voeding draagt bij aan een goede gezondheid. Maatgevend voor gezonde voeding zijn de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Dat komt in grote lijnen neer op gevarieerd en gematigd eten (en voldoende bewegen), voldoende groente en fruit, maar zeker ook met vlees(waren).
Het Voedingscentrum heeft dit vertaald in de Schijf van Vijf.
De vleessector stelt, dat vlees past in een gezond en gevarieerd eetpatroon.  Waar de volksgezondheid in het geding is, is veelal sprake van minder goede eetgewoonten, van eenzijdigheid, van overmaat en overdaad.

Specialistisch vakwerk

Slachten is specialistisch werk dat gedaan wordt met respect voor het dier.
Het verwerken heeft primair tot doel: het leveren en aanbieden van vlees van onberispelijke kwaliteit voor (menselijke) consumptie, dat gegaranderd veilig is en daarmee past in een gezond en gevarieerd eet- en leefpatroon.

Vlees keuren
Nadat het dier is geslacht, volgt ('post mortem') opnieuw een controle, nu van het karkas en van organen als de longen, de lever, de milt, de nieren en de lymfeklieren. Elk karkas wordt gecontroleerd.
Een goedgekeurd karkas krijgt de benodigde stempels. De karkassen worden verkocht aan vleesverwerkende bedrijven in binnen- en buitenland. Afgekeurde karkassen worden vernietigd.
 

Vlees lezen
Keurmeesters die het karkas controleren, kunnen uit de organen aflezen of er afwijkingen zijn. Bij twijfel wordt het orgaan in een laboratorium verder onderzocht. Daarnaast worden bloedmonsters afgenomen voor onderzoek om te zorgen dat alleen goedgekeurd vlees in omloop komt.
In vlees mogen geen restanten ('residuen') van een medicijn voorkomen. 
Dieren die behandeld zijn met geneesmiddelen, mogen pas ter slacht worden aangeboden na een verplichte wachtperiode. Dit om te voorkomen dat restanten diergeneesmiddel in het vlees achterblijven. Hierop wordt gecontroleerd.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar