search

Nieuws

SDa: antibiotica gaat richting 'genormaliseerd gebruik'

SDa: antibiotica gaat richting 'genormaliseerd gebruik'
14 juni 2018 | COV-nieuws | De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’.

Ten opzichte van 2016 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2016 een afname te zien van het antibioticumgebruik in de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%). Het antibioticumgebruik in de rundveesector (melkveehouderij) stijgt licht. Het gebruik van derde keuze middelen, specifiek fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporines, is in de gemonitorde sectoren in 2017 wederom zeer laag. Op basis van verkochte kilogrammen antibiotica bedraagt in 2017 de reductie van antibioticumgebruik 63,4% ten opzichte van 2009.

Het SDa bestuur dringt er bij beleidsmakers op aan de overgang naar de aanvaardbare waarden geleidelijk te laten verlopen. Voorzitter Werner: “Nu in de afgelopen jaren al zo veel goeds bereikt is, moeten we er voor waken dat de afronding naar een duurzaam en meer genormaliseerd gebruik van antibiotica in de dierhouderij niet gepaard gaat met teleurstelling en frustratie”.

De SDa-brief met link naar het volledige rapport vindt u hier.