search

Nieuws

Vleestaks frustreert volksgezondheid én verdere verduurzaming

Vleestaks frustreert volksgezondheid én verdere verduurzaming
24 januari 2017 | Persberichten | Een Nederlandse vleestaks maakt een grote groep hoogwaardige voedingsmiddelen voor grote groepen consumenten minder bereikbaar.

Dat leidt tot hogere maatschappelijke kosten rond de volksgezondheid. Algemeen Secretaris Richard van der Kruijk van de COV wijst er op, dat het middel van een vleestaks ook het andere doel, de verdere verduurzaming van de vleesproductie, eerder frustreert dan bevordert.

Een nationale belasting op vlees zou tot doel hebben: het (verder) verbeteren van de volksgezondheid, het bevorderen van een bewustere keuze voor ‘duurzame producten’ en het stimuleren van een verdere verduurzaming van de productie. Die breed onderschreven doelen, zo stelt Van der Kruijk, ‘zijn niet geholpen met een eenzijdige Nederlandse en administratief onuitvoerbare belasting op vlees en zuivel, integendeel’.

Gezondheid
Vlees is een basisvoedingsmiddel met een hoge voedingswaarde. De dierlijke bouwstoffen (uit vlees en ook zuivel) bevatten belangrijke bouwstoffen voor het menselijk lichaam. Het vleesconsumptiepatroon is in Nederland gematigd. Van der Kruijk: ‘Het eenzijdig belasten van vlees heeft impact op ons eetpatroon, maar niet ten goede. De uitwerking zal zijn, dat consumenten gaan uitwijken naar goedkopere voeding met lagere voedingswaarden en dus met impact op de gezondheid en de maatschappelijke kosten daarvan.'
De maatregel betreft niet alleen vlees maar een grote groep dierlijke producten. De Algemeen Secretaris wijst erop, dat dit naast vers vlees ook gaat om vleeswaren, producten met vlees, kant-en-klaar maaltijden, out-of-home consumptie, maar ook zuivel, allerlei soorten snoep en veel andere producten. ‘Hoe wil je dat fiscaal organiseren en effectief controleren? Niet te doen’.

Verduurzaming
Nederland is voorloper op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheidszorg en milieu, zo stel de Algemeen Secretaris: ‘Onze bedrijfstak is internationaal toonaangevend en een voorbeeld voor verdere verduurzaming. We halen de mondiale gemiddelden rond de milieudruk juist omlaag en de scores op gebied van dierenwelzijn juist omhoog. Het geeft geen pas om onze voorlopers-positie te miskennen, mondiale cijfers op ons land te plakken en dan onze bedrijfstak extra te belasten en daarmee op achterstand te zetten in het internationale speelveld.'

Volgens Van der Kruijk zijn de verdere verduurzaming van de vleesketens in Nederland aan de orde van de dag.
De ‘duurzame’ marktconcepten winnen gestaag aandeel. Als de Nederlandse overheid alle vlees kunstmatig duurder maakt, dan haken consumenten weer af en worden de inspanningen rond de verduurzaming teniet gedaan.
Daarbij is het nog zo, dat in Nederland de rundvee- en varkensstapel eerder zullen krimpen dan groeien.

Beleidstechnisch
Vanuit de gedachte van een vrij verkeer van goederen en diensten is het in de EU niet wenselijk om nationale, gedifferentieerde belastingen in te voeren. Van der Kruijk: ‘Als handels- en exportland moeten wij geen fiscale maatregelen nemen, die de eigen consumenten en bedrijfstakken treffen, en dus onze concurrentiepositie negatief beïnvloeden. Er zullen handelsstromen met andere landen op gang komen, die onze beleidsdoelen rond de volksgezondheid en de (verdere) verduurzaming niet helpen. Dat is volgens Van der Kruijk wel het geval als we wat meer kunnen rekenen op steun van de eigen overheid in woord en daad, bijvoorbeeld met doelgerichte subsidies, adequate voorlichting en goede educatie en bijvoorbeeld een actieve rol in de exportbevordering van duurzaam geproduceerd Nederlands vlees.

Klik hier voor de discussie bij radio BNR naar aanleiding van ons persbericht.

Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.