search

Nieuws

Tracering salmonella besmet varkensvlees

Tracering salmonella besmet varkensvlees
03 december 2018 | COV-nieuws | De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft melding gemaakt, dat bepaalde partijen varkensvlees een verhoogd risico hebben op de aanwezigheid van Salmonella.

De COV onderschrijft de benadering van de wettelijk toezichthouder (NVWA), die op basis van haar risicobeoordeling bepaald heeft, dat er tracering plaats moet vinden.

Partijen gehakt vlees, vleesbereidingen of vleesproducten, die geen of onvoldoende behandeling kregen ter eliminatie van Salmonella, mogen niet in de handel gebracht worden. De betrokken bedrijven zijn geïnformeerd en verlenen hun volledige medewerking aan deze tracering.

Door de eigen HACCP risico-inventarisatie en analyse van de bedrijven in combinatie met het gangbare gebruik van deze producten door de consument (verhitting) biedt deze tracering volgens de COV goede waarborgen dat de voedselveiligheid van Nederlands varkensvlees niet in het geding is.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de NVWA.

Contactpersoon: Richard van der Kruijk (079-3634908)