search

Nieuws

Hepatitis E vraagstuk onder controle - aangepast statement

Hepatitis E vraagstuk onder controle - aangepast statement
28 augustus 2017 | COV-nieuws | Vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn er berichten over Hepatitis E.

Hierbij wordt verondersteld, dat het virus (type 3) onder meer afkomstig zou kunnen zijn van Nederlandse vlees(waren)producten.
Het vraagstuk is bekend in de hele Nederlandse productieketen: bij varkenshouders, bij de varkens-slachterijen en bij de producenten van vlees(waren)producten.
Met de effectieve beheersmaatregelen (HACCP) en op basis van rapportages (NVWA) stellen de brancheorganisaties voor de vlees- en vleeswarenindustrie (COV/VNV), dat het vraagstuk rond HEV-E type 3 goed in beeld is, effectief wordt beheerst en dat Nederlandse leveranciers veilige grondstoffen en producten leveren.

Gering gezondheidsrisico
Het gezondheidsrisico van Hepatitis E (type 3) is relatief gering. Gezonde mensen hebben in de regel genoeg weerstand (afweerstoffen). Bij mensen met een (sterk) verminderde weerstand kan het virus leiden tot geelzucht of tot leverfalen. Het virus vormt verder een risico bij donorbloed en bij orgaan- of beenmergtransplantaties.
Het aantal HEV-E (type 3) besmettingen lijkt toe te nemen, maar dat is eerder het resultaat van betere meetmethoden dan van feitelijk vaker voorkomen. In vergelijkend perspectief: de prevalentie van HEV-E ligt rond de 2,1% ten opzichte van salmonella.

Overdracht bij de consument kan dus plaatsvinden via varkenslevers, die niet voldoende zijn verhit.
Varkensvlees, bloed en natuurdarmen zijn onderzocht, maar dragen het virus niet noemenswaardig over.
Besmetting vindt verder plaats via het milieu (oppervlaktewater), andere voedingsmiddelen (rauwe melk, schelpdieren). Zie voor algemene achtergrondinformatie: www.vlees.nl

Beheersmaatregelen
Eerder onderzoek (NVWA, Sanquin bloedbank) heeft bevestigd, dat goede verhitting van de lever als grondstof leidt tot producten, die net zo veilig zijn als andere varkensvleesproducten.
Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en zo nodig vertaald in aangescherpte maatregelen om veilige grondstoffen en producten te blijven garanderen.
De brancheverenigingen onderschrijven de voedingsadviezen voor mensen met een verhoogd risico om varkensleverproducten en samengestelde niet-verhitte varkensvleesproducten te mijden, als de productinformatie onvoldoende inzicht geeft over de productiewijze. 

Dit statement in het Engels vindt u hier.