search

Thema's

MVO

Nederland is toonaangevend op het gebied van het maatschappelijk verantwoord produceren van vlees. Afzonderlijk, maar ook met andere schakels in de keten werken bedrijven die aangesloten zijn bij de COV bijvoorbeeld hard aan verdere verbetering van de milieuprestaties om die positie te behouden en verder te versterken.

Gezamenlijke doelen op milieugebied heeft de COV (in 2012) verwoord in het eerste maatschappelijke jaarverslag en betreffen vermindering van de milieudruk, waar het gaat om de bodem, de fossiele grondstoffen en het gebruik van water en energie. Dat kan door de bedrijfsefficiëncy verder te verbeteren, door verspilling tegen te gaan, door (slimme) energiebesparende maatregelen en door toepassing van duurzame energie.

‚ÄčAlgemene achtergrondinformatie
Zie voor algemene achtergrondinformatie over deze onderwerpen op Vlees.nl onder meer het themadossier Duurzaamheid, maar ook de thema’s DierenwelzijnDiergezondheidKwaliteitVoedselveiligheid en Volksgezondheid.

Communicatieplatform

Constructieve communicatie over de duurzame NL vleesketen loopt wat de COV betreft via het cross-mediale consumentgerichte platform www.vlees.nl waar 'alles over vlees' te vinden of te vragen is. Zie onder meer het themadossier Duurzaamheid, maar ook de diverse andere thema’s.

Concepten
Vleesbedrijven borgen integraal duurzame producten met kwaliteitscontroles door onafhankelijke instanties bij leveranciers van de vleesverwerkende bedrijven.
De duurzaamheidsinspanningen krijgen in de winkel vorm via diverse concepten zoals Good Farming Star, Peter’s Farm Kalfsvlees, VITEL-oké, Vlees Beter, Milieukeur, Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV), Keten Duurzaam Rundvlees (KDR), LIVAR (Kloostervarken), Vair, Frievar, Lupinevarken, Heydehoeve, Buitengewone Varkens en andere thema- of streekgebonden producten.
De lijst is verre van volledig, maar hoe dan ook: alle concepten haken in op trends in vleesconsumptie, maar vooral ook op integrale verduurzaming met aandacht voor zowel het milieu als aspecten rond het dierenwelzijn en het langs die weg helpen creëren van meerwaarde.

Actieprogramma's
Duurzame doelen van de vleessector zijn vertaald in actieprogramma’s rond Milieu & Energie, zoals de Routekaart Vlees waarmee aandacht wordt besteed aan praktisch toepasbare verbeteringen op het terrein van Energie-Efficiëntie, Koelen & Vriezen, Conserveren, Nevenproducten en Keteninnovatie. De routekaart geeft richting hoe COV-leden tot aan 2030 stappen kunnen zetten naar een duurzamere vleesverwerkingsketen.
Meer integraal zijn er ook actieprogramma's rond Dierenwelzijn & Diergezondheid en Kwaliteit & Veiligheid, wat ook de leidende thema's zijn op deze COV-website. 
Resultaten en voortgang heeft de COV in 2012 samengebracht in het Maatschappelijk Jaarverslag van de sector. 

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

NieuwsStandpunten06 mei 2024 | Algemeen
Standpunt: Duurzaamheid
Voor COV en haar leden heeft verdere verduurzaming van de vleesproductie hoge prioriteit. …...