search

Nieuws

Rathenau: kalfsvleesketen bewust van maatschappelijke zorgen

Rathenau: kalfsvleesketen bewust van maatschappelijke zorgen
23 februari 2016 | COV-nieuws

Het Rathenau Instituut heeft (februari 2016) een studie uitgebracht naar ‘smart farming’ in de Nederlandse veehouderij: Precision Livestock Farming. Het geeft inzicht in de technische stand van zaken, de wijze waarop nieuwe techniek in de praktijk wordt benut en het geeft een beeld van maatschappelijke vragen die de digitalisering van het boerenbedrijf kan oproepen.

In dit rapport ook aandacht voor de kalfsvleessector: ‘Beheersing van processen levert bij de VanDrie Groep in Apeldoorn een aantal voordelen op. De marktleider heeft de regie in de keten en laat kalverhouders produceren volgens een door hen opgestelde afzetprijs, productspecificaties en eisen voor het dierenwelzijn en het milieu. Daarmee wordt niet alleen de productkwaliteit geborgd richting de supermarkten en de consument, maar ook de betaalbaarheid van kalfsvlees. Daarbij is de onderneming zich bewust van zorgen in de samenleving over de wijze waarop kalveren worden gehouden: dat betreft discussies over het weghalen van het kalf bij de moeder kort na de geboorte en het aspect van (vermeende) bloedarmoede. Discussies rond deze thema’s (in de media en achter de schermen bij de bedrijven) speelden rond 2008-2009 en  niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland. Voor de VanDrie Groep was dit mede aanleiding om te zorgen voor ketenregie én contacten."

Het Rathenau Instituut is een wetenschappelijke denktank van de overheid (EZ) rond ethische kwestie rond de dierhouderij.