search

Nieuws

COV maakt goede start met Masterplan

COV maakt goede start met Masterplan
07 februari 2018 | Persberichten | De COV heeft de balans opgemaakt van het startjaar in het realiseren van de ambities en doelen van de toekomstvisie: ‘2025. De Nederlandse vleessector in balans.’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Utrecht heeft de COV de voortgang van de diverse actiepunten toegelicht en in beeld gebracht.

Voorzitter Jos Goebbels: ‘De COV en de leden hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en zijn daar, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheid, dagelijks mee bezig. We hebben richting 2025 een ambitieuze en dynamische agenda bepaald voor onszelf en de ketens. Ik ken de leden als pragmatisch en oplossingsgericht, maar het is goed om de activiteiten en successen in kaart te brengen en transparant aan onze stakeholders te rapporteren. Ik ben trots op wat we met de leden en ketenpartners in 2017 hebben bereikt en in gang gezet. We zullen nieuwe uitdagingen blijven benoemen en een ambitieuze agenda voeren om maatschappelijk verantwoord ondernemen verder te blijven ontwikkelen.’

Een van de thema’s van het Masterplan betreft het verder verbeteren van de ‘kwaliteit van product en proces’. Jos Goebbels: ‘Het is mooi om te zien dat we met onze partners in alle vleesketens echt meters maken met Holland Varken, maar ook met Vitaal Kalf en Safe Beef. Daarnaast beschikken we met de eigen database, met de resultaten van microbiologische bemonstering door onze leden, over unieke gegevens wat betreft de voedselveiligheidsstatus van onze bedrijven en producten.’

Het thema Duurzaamheid lijkt wat platgetreden, maar het is volgens Goebbels prima te constateren hoeveel inspanningen en investeringen de leden afgelopen jaar weer hebben gedaan in nieuwbouw en verbouw, bijvoorbeeld met de vele vierkante meters aan zonnepanelen, maar ook met het verder blijven verbeteren van arbeidsomstandigheden.

De kwaliteit van de productieprocessen straalt niet alleen af op de eigen omgeving, maar kan volgens Goebbels goed vertaald worden in een solide exportpositie. ‘Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn een mooie Nederlandse drie-eenheid, waar de Nederlandse vleesbedrijven in het buitenland hun voordeel mee kunnen doen. De Europese cofinanciering van onze promotieprogramma’s Trusted Pork en Trusted Veal biedt daarvoor een prachtige stimulans en kans.‘

Op de Algemene Ledenvergadering in Utrecht heeft COV-voorzitter Goebbels de eerste voortgangsrapportage van het Masterplan aangeboden aan topambtenaar Aldrik Gierveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit gebeurde in de vorm van een wereldkaart, met daarop de hoofdthema’s, waarvan de meer uitgebreide (digitale) versie te zien is op de website www.cov.nl.

Nadere informatie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.