search

Nieuws

Staatsecretaris Dijksma steunt varkensvleesketen

Staatsecretaris Dijksma steunt varkensvleesketen
10 oktober 2014 | Persberichten | Het kabinet wil de varkensvleesketen steunen bij het helpen overwinnen van problemen waar de bedrijfstak mee worstelt. Staatssecretaris Dijksma heeft dat in een gesprek verzekerd aan het Platform Varkensketen.

Het kabinet wil de varkensvleesketen steunen bij het helpen overwinnen van problemen waar de bedrijfstak mee worstelt. Staatssecretaris Dijksma heeft dat in een gesprek verzekerd aan het Platform Varkensketen, het samenwerkingsverband van COV, LTO, NVV en Nevedi, dat uitvoering geeft aan de gezamenlijke duurzaamheidsagenda.

Donderdag voerde het platform overleg met Dijksma over de zorgelijke situatie in de varkensvleesketen door de boycot die Rusland deze zomer heeft ingesteld. Aanleiding voor het onderhoud was de brandbrief vanuit het Platform aan de staatssecretaris.
Eric Douma, voorzitter van het Platform, noemt het een positief gesprek. Dijksma heeft duidelijk gemaakt dat ze de ernst van de situatie begrijpt. Ze toonde zich bereid om samen met de sector actie te ondernemen of te steunen.

Afzetbevordering
De overheid wil initiatieven ondersteunen om de export van varkensvlees naar derde landen te bevorderen. De staatssecretaris heeft contacten gelegd met omringende landen om zo mogelijk gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Exportbelemmeringen wil ze helpen oplossen via ambassades en landbouwattaches.

Ze reageerde positief op het verzoek om in dat verband initiatieven rond afzetbevordering, zoals de website www.porkfromholland.com die de COV onlangs heeft gepubliceerd, te steunen. Hetzelfde geldt voor het initiatief om in januari met een stand op de Grüne Woche, een consumentenbeurs in Berlijn, het Nederlandse varkensvlees internationaal onder de aandacht te brengen.

Het Platform Varkensketen gaat in Brussel een meerjarenplan voor de promotie van varkensvlees indienen. Om in aanmerking te komen voor EU-gelden moet dat al op korte termijn klaar zijn. Dijksma zegde toe dat ze het Platform hierbij zoveel mogelijk zal bijstaan.

Over de markt zei de staatssecretaris dat het openstellen van een particuliere opslagregeling voor varkensvlees door de Europese Commissie slechts een geringe bijdrage zal kunnen leveren. Indien er een regeling komt, dan zal Nederland aanhaken en zorgen dat de slachterijen er gebruik van kunnen maken, verzekerde Dijksma.

Verduurzaming
De staatssecretaris en het Platform zijn het er over eens dat het verder verduurzamen van de varkensvleesproductie breed moet worden opgepakt, samen met de supermarkten, zoals dat ook centraal staat in de gezamenlijk visie Recept voor Duurzaam Varkensvlees. De Staatssecretaris heeft aangeboden daar waar dat nodig dit beleid te faciliteren.

Het complete persbericht leest u hier.