search

Thema's

Keteninformatie

 

Bij het houden van dieren en de productie van vlees werken Nederlandse ondernemingen met Voedselketeninformatie (VKI).
Het VKI--formulier bevat informatie over de gezondheidsstatus van de veehouderij en op welke bedrijven het dier is geweest voor het naar de slachterij kwam.
Verder bevat de VKI informatie over het diergeneesmiddelengebruik en andere analysegegevens rondom de voedselveiligheid en volksgezondheid.
Uitslagen van vleeskeuringen van voorgaande slachtingen van dat bedrijf zijn er eveneens in terug te vinden, net als de naam van de behandelend dierenarts.
Met de VKI weten de slachterij en de NVWA waar ze bij de keuring op moeten letten. Een dier zonder of met een onvolledig VKI wordt niet geslacht.

Ketengerichte verduurzaming

Nederland is een voorloper in de integrale ketengerichte verduurzaming van de hele dierlijke productie.
Aandacht voor diergezondheid, welzijn en milieu, alsmede voor voedselveiligheid en kwaliteit zijn in NL ketensystemen voorwaarden voor de vleesproductie.

Good Farming Star van VION
Met Good Farming Star geeft het vleesconcern VION met de leverende varkenshouders op grote schaal invulling aan de productie van vlees met extra aandacht voor de diergezondheid en het dierenwelzijn. Binnen dit concept krijgen de vleesvarkens meer ruimte in de stal, worden mannelijke biggen niet gecastreerd en wordt speelmateriaal in de stal aangeboden. Ook omvat het programma extra eisen voor gezondheidsmanagement op het varkensbedrijf.
Good Farming Star voldoet aan de voorwaarden voor Beter Leven kenmerk 1 ster.

Safety Guard van Van Drie
Safety Guard is het geïntegreerde kwaliteitssysteem van de VanDrie Group, marktleider in kalfvlees.
Het systeem borgt voedselveiligheid en dierenwelzijn in de hele keten. Ook is verantwoord antibioticagebruik en milieubeheer in Safety Guard geregeld. De ruggengraat van Safety Guard wordt gevormd door het traceability systeem, waarmee door de hele keten het individuele dier traceerbaar blijft.
Met Safety Guard voldoet VanDrie aan de eisen die IKB aan de keten stelt. Voor het welzijn van het kalf is in Safety Guard de Dierenwelzijnscode opgenomen.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar