search

Thema's

Energie

De COV en de aangesloten leden zijn energiebewust en zitten in een proces van omschakeling naar duurzamere energiebronnen (energietransitie). 
Die tendens is zichtbaar in de hele keten. Veehouderijen investeren in zonnepanelen en biovergisting, waarmee bedrijven netto leverancier van duurzame energie worden. 
Vleesbedrijven opereren zo efficiënt mogelijk, liefst geheel energieneutraal, werken aan nieuwbouw of hebben meerjarenplannen lopen.
ZO besteedt de Routekaart Vlees aandacht aan praktisch toepasbare verbeteringen op het terrein van Energie-Efficiëntie, Koelen & Vriezen, Conserveren, Nevenproducten en Keteninnovatie. De routekaart geeft richting hoe COV-leden tot aan 2030 stappen kunnen zetten naar een duurzamere vleesverwerkingsketen.

Bijna alles kost energie. Dat geldt ook voor het houden en voeden van (landbouw)dieren, het vervoeren ervan en het slachten, het verder verwerken en verpakken van verse of voorgegaarde vleesproducten, zoals dat onder meer aangeboden wordt in de koelvakken van de supermarkt. Ook vlees kopen (halen uit de winkel), het thuis gekoeld bewaren en het lekker bereiden in de oven of de braadpan kosten energie.

Voor algemene achtergrondinformatie, zie op Vlees.nl het thema Milieu

Meerjarenafspraken
De COV heeft met zes andere organisaties in de vleessector een meerjarenafspraak (MJA, 2002) gemaakt met het ministerie, de provincies en gemeenten.
In de loop van de jaren zijn deze afspraken steeds vernieuwd :sinds 2008 is MJA 3 van kracht. Het doel is in 15 jaar 30% energie te besparen en minimaal 25% duurzame energie te gebruiken.

Bronnen
Belangrijke energiebronnen, zoals olie, gas en kolen (elektriciteit), vormen de basis voor tal van werkzaamheden rond de dierhouderij en de vleesproductie.
Fossiele energiebronnen zijn in de wereld niet onuitputtelijk voorradig waarmee dus verantwoord omgesprongen moet worden.
Tegelijk kan steeds meer worden gewerkt met alternatieve energiebronnen, zoals de zon, het water of de wind. Deze zijn ruim en goedkoop voorhanden en kunnen technisch steeds beter worden ingezet.
Een drempel vormen vaak de investeringskosten, waardoor het zonder subsidies of fiscale voordelen voor bedrijven vooralsnog vaak nog niet rendabel te maken is.

Investeringen
COV-lidbedrijven hebben fors geïnvesteerd in maatregelen om het milieu zo minimaal mogelijk te belasten en zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan: geredeneerd vanuit de kosten, maar ook vanuit doelstellingen rond verdere verduurzaming.
De COV streeft naar een energieneutrale vleessector en heeft initiatief genomen om de Carbon Footprint van ondernemingen verder te helpen verlagen, grondstoffen duurzamer toe te laten passen en maximaal te verwaarden en meer duurzame bronnen te benutten.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar