search

Nieuws

COV: overheidssteun nodig voor extra impuls energiebesparing

COV: overheidssteun nodig voor extra impuls energiebesparing
02 januari 2016 | COV-nieuws

De Nederlandse vleessector heeft vorig jaar een energiebesparing van 60 TJ gerealiseerd. Dat is niet genoeg voor de gestelde doelen van 2016. De COV wil vooral inzetten op ketentrajecten, maar daarbij is overheidssteun essentieel, aldus secretaris Richard de Mooij.

Ketenmaatregelen hebben 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt. Dat zijn de uitkomsten van de MJA-monitor over 2014. De 56 deelnemende bedrijven in de vleessector hebben ruim 4000 TJ energie benut. Sinds 2005 hebben zij samen ruim 13% energie bespaard. Het energieverbruik van de sector lag zo’n 0,8% hoger dan in 2013, maar…  tegenover een productiestijging van 1,2%.

‘Het onderwerp leeft’, zegt Richard de Mooij van het COV. ‘Op het moment dat er investeringen worden gedaan, maakt energiebesparing daar een belangrijk deel van uit. Bijvoorbeeld bij de realisatie van een nieuw pand, het uitbreiden van productieruimtes of bij het verbeteren van productieprocessen.’

De COV wil komend jaar vooral inzetten op het ketentraject. ‘In de keten gebeurt veel op het gebied van energiebesparing, maar er is te weinig regie over alle maatregelen om tot een samenhangend geheel te komen. Daarom hebben we aan het ministerie van Economische Zaken gevraagd geld vrij te maken voor een project, zodat we de genomen maatregelen in kaart kunnen brengen.’

Klik hier voor het volledige interview met Richard de Mooij.