search

Thema's

CO2

Alle productiesectoren dragen bij aan het broeikaseffect, dus ook de vee- en vleessector.
Om dit concreet te maken is een maatstaf van de invloed op het milieu aangelegd.
Deze zogeheten voetafdruk (Carbon Footprint) is bedoeld om de invloed van personen, organisaties of producten aan het broeikaseffect in beeld te brengen.
Meten is weten en op grond van informatie kan de bijdrage van de (Nederlandse) vee- en vleessector worden benoemd en met concrete doelen verder worden beperkt.

Energieneutraal

De COV en de aangesloten leden streven naar een energie-neutrale bedrijfsvoering.
Het doel is beperking van de CO2-uitstoot (Carbon Foot Print) door duurzame toepassing van grondstoffen, een maximale verwaarding en de aanwending van duurzamere vormen van energie.

Berekeningen

Om in beeld te krijgen wat specifiek bijdraagt aan het broeikaseffect is in de jaren 90 de methode van de voetafdruk geïntroduceerd. De berekeningen betreffen niet alleen de gehaltes kooldioxide (CO2), maar ook methaan, lachgas en fluorverbindingen spelen een rol. Het effect van methaan (CH4) is 24 maal groter dan van kooldioxide; van lachgas (N2O) is het zelfs 296 maal zo sterk.
Om het broeikaseffect uit te rekenen worden emissies van methaan en lachgas toch ‘teruggerekend’ in termen van ‘CO2 equivalenten’.
De COV werkt samen met de WUR aan een (EU) standaard voor een uniforme rekenmethodologie en een database voor alle grondstoffen en systemen/processen.

Investeringen

Aanpassingen die in bedrijven worden gedaan, zijn vaak complex en niet ‘met een hamerslag’ te realiseren.
De COV heeft mede daarom in convenanten met de overheid afspraken gemaakt over een gefaseerde vermindering van het energiegebruik en de toepassing van duurzame energiebronnen.
Zo is in 2008 in MJA3 vastgelegd, dat in 2030 de energie-efficiëntie met 30% verbeterd moet zijn ten opzichte van 2010. Ook moet dan zo’n 20% van de energie komen van duurzame bronnen.
Investeringen in energiemaatregelen hebben in 2011 geleid tot een reductie van 4% ten opzichte van het peiljaar 2010 bij een productiestijging van 0,5%.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

Nieuws30 september 2019 | Algemeen
COV #trotsopdeboer
Dinsdag (1 oktober) houdt een (grote) groep boeren een demonstratie op het Malieveld in Den Haag en...

Standpunten06 mei 2024 | Algemeen
Standpunt: Duurzaamheid
Voor COV en haar leden heeft verdere verduurzaming van de vleesproductie hoge prioriteit. …...