search

Nieuws

COV-leden bedienen 100 miljoen mensen per dag

COV-leden bedienen 100 miljoen mensen per dag
06 februari 2015 | Persberichten | De Nederlandse vleessector is volop in beweging. De ondernemingen die bij de COV zijn aangesloten, staan voor een gegarandeerde kwaliteit van hun product tegen een goede prijs. Dat zei voorzitter Goebbels van de COV bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De Nederlandse vleessector is volop in beweging. De ondernemingen die bij de COV zijn aangesloten, staan voor een gegarandeerde kwaliteit van hun product tegen een goede prijs. Dat zei voorzitter Goebbels van de COV bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voedselveiligheid, kwaliteit, arbeid en een duurzame productie hebben volop de aandacht in zowel de dagelijkse bedrijfsvoeringen van onze leden als op onze beleidsagenda.

Ketenpartijen en retail hebben afspraken gemaakt over verdere verduurzaming in het Varken van Morgen. Goebbels hoopt dat de overheid op korte termijn de vragen weet te beantwoorden die de Autoriteit Consument en Markt over dit soort afspraken heeft gesteld.
Onderdeel van de verduurzamingsafspraken is extra zorg voor het dierenwelzijn, wat mede tot stand is gekomen in goed overleg met constructieve maatschappelijke organisaties.

De werknemers vormen de ruggengraat van de ondernemingen. Goebbels wijst erop, dat het goed is, dat in de jongste cao afspraken zijn gemaakt gericht op de balans tussen werk en rust, op flexibiliteit en met aandacht voor oudere werknemers. Op naleving wordt actief gecontroleerd.

Goebbels benadrukte dat de Nederlandse vleessector het voor elkaar krijgt om iedere dag zo’n 100 miljoen consumenten te bedienen met vlees/vleesproducten, die maatschappelijk gewenst én internationaal concurrerend zijn met een gezamenlijke totale exportwaarde van ruim 5 miljard euro. Om concurrerend te blijven is een punt van zorg de doorbelasting aan het bedrijfsleven van € 50 miljoen per jaar voor de verplichte vleeskeuring.

De export is voor de Nederlandse vleessector van levensbelang. Goebbels juicht het zeer toe, dat de Nederlandse overheid zich daar breed voor inzet: zowel vanuit de politiek, de diplomatie als vanuit de betrokken ministeries en de NVWA organisatie.

Wat betreft de aanstaande Europese etiketteringsregels ziet Goebbels liever kansen dan bedreigingen. De prestaties van onze ondernemingen zijn dusdanig, dat we met reden trots kunnen zijn op vlees van Nederlandse bodem en dat etiketten zoals ‘Dutch Veal’ en ‘Pork from Holland’ met trots kunnen worden gedragen.

Nadere informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Dé van de Riet, woordvoerder COV, tel 06 2351 2607.
Lees hier de volledige toespraak van COV-voorzitter Jos Goebbels.