search

Nieuws

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Vleessector

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Vleessector
18 maart 2024 | COV-nieuws

De COV heeft op 11 maart jl. een onderhandelingsresultaat met de vakbonden bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers in de vleessector.

De lonen worden in de looptijd van de nieuwe cao verhoogd in twee stappen met in totaal 8,3%. Verder is afgesproken dat de COV samen met de vakbonden individuele gesprekken zal initiëren met de leden van de COV, die vakbonden nog geen toegang tot de kantines willen bieden. Daarnaast zijn er o.a. afspraken gemaakt over het invoeren van een herzien functiewaarderingssysteem met een bijpassend loongebouw in de volgende cao en een herverdeling van de premie voor de WIA-verzekering. De nieuwe cao loopt van 1 maart 2024 tot 1 mei 2025.


Het onderhandelingsresultaat wordt nu voor instemming voorgelegd aan de leden van zowel COV als van de vakbonden.