search

Nieuws

CAO onderhandelingen van start

CAO onderhandelingen van start
09 februari 2016 | COV-nieuws

De werkgevers en de werknemers zijn gestart met gesprekken voor een nieuwe CAO voor de Nederlandse vleessector. Van werkgeverskant (COV) is aangegeven, dat de 24-uurs economie, de ontwikkelingen op de (internationale) markten en maatschappelijke druk op de gehele vee- en vleessector effect hebben op de bedrijven en dus op de werknemers. Het kan volgens de COV niet anders, dan dat deze omgevingsfactoren van invloed gaan zijn op een nieuwe CAO.

Vleesbedrijven werken er voortdurend aan om de continuïteit en de werkgelegenheid voor de ruim 9.000 werknemers in de Nederlandse vleessector overeind te houden. Werknemers zullen van hun kant daaraan ook hun bijdrage moeten leveren. De (internationale) markt vraagt meer flexibiliteit tegen concurrerende voorwaarden. Zo liggen de productiekosten, inclusief loonkosten, in Nederland hoger dan in de meeste andere concurrenten op de wereldmarkt.

De COV wil een (internationaal) concurrerende, marktconforme CAO die ruimte biedt voor goed werkgeverschap en perspectief biedt voor alle werknemers in het algemeen en voor de lager geschoolden die bereid zijn nader bijgeschoold te worden, in het bijzonder.

Speciale aandacht is er wat betreft de COV voor de pensioenregelingen. De werkgevers streven er naar om versoberingen (opbouw en overgangsmaatregel) binnen de beschikbare loonruimte te kunnen herstellen.

Nadere informatie
Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij Richard van der Kruijk, Algemeen Secretaris COV, tel. 079 368 49 08.