search

Nieuws

Good Farming klaar voor volgende stap

Good Farming klaar voor volgende stap
05 juli 2016 | COV-nieuws | Good Farming Star van VION Food is het ketenconcept van marktleider VION. Het is volgens Frans Stortelder (coo Pork) een dynamisch concept met veel aandacht voor diervriendelijkheid en duurzaamheid.

Good Farming Star van VION Food is het ketenconcept van marktleider VION. Het is volgens Frans Stortelder (coo Pork) een dynamisch concept met veel aandacht voor diervriendelijkheid en duurzaamheid en het heeft inmiddels z’n weg gevonden richting retail. Volgens de VION topman is het ketenconcept klaar voor de volgende stap, de uitrol naar de vleeswaren én als vlag voor de internationale afzet, zo zegt hij in de industriespecial van Vleesmagazine.

Op de wereldmarkt voor varkensvlees draait volgens Stortelder alles om product- of marktcombinaties. Het is heel belangrijk dat de Nederlandse varkensvleessector mondiaal opereert. ‘Alleen door producten wereldwijd af te zetten garandeer je voldoende verwaarding . De mondiale markt vraagt continu bewaking van kwaliteit, een vraag-gestuurde manier van werken en veel flexibiliteit. De bedrijfstak heeft afgelopen jaren een scherpe professionaliseringsslag gemaakt. Ik ben sterk van mening dat we ons op de wereldmarkt veel beter kunnen positioneren. Ik zie dat als en grote kans.’

Good Farming Star ziet Stortelder als uithangbord. Er zijn weinig ketens waar met deze schaalgrootte werk is gemaakt van dierenwelzijn en intensief wordt samengewerkt tussen de retail, de vleesproducent en de leveranciers uit de primaire sector. Dat is belangrijk, want afzetlanden als Japan en China willen graag in de keten kijken hoe we het hebben geregisseerd. Het is een plus voor onze onderneming, maar ook voor Nederland als geheel.