search

Nieuws

80% varkenshouders doet mee aan 'Holland varken'

80% varkenshouders doet mee aan 'Holland varken'
13 april 2018 | COV-nieuws | ‘Holland varken’ is een nieuw kwaliteitssysteem dat voor meer uniformiteit en transparantie in de Nederlandse varkensketen moet zorgen.

Volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zouden al meer dan 80 procent van de varkenshouders zich aangesloten hebben bij Holland varken. Een deel van de deelnamekosten krijgen de varkenshouders terugbetaald via een Europese financiële ondersteuning.

In Nederland hebben de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector samen een nieuw ketenkwaliteitssysteem op poten gezet, Holland varken. Bedoeling is om tot één uniforme kwaliteitsmaatstaf in de Nederlandse varkenshouderij te komen. “Afnemers van varkensvlees in binnen- en buitenland vragen in toenemende mate om garanties en transparantie op het gebied van onder andere voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en milieu”, zo klinkt het.

Voor de varkenshouder verandert er niet veel. Hij blijft gebonden aan een erkend kwaliteitssysteem naar keuze. De voorwaarden, voorschriften en controles van de bestaande kwaliteitssystemen blijven gewoon bestaan. In het lastenboek van Holland varken zijn enkele nieuwe voorschriften opgenomen die gewoon worden opgenomen in de bestaande kwaliteitssystemen. De controle op het voldoen aan de voorschriften van Holland Varken zal gebeuren tijdens de reguliere controles van de bestaande kwaliteitssystemen. Volgens de POV zou al meer dan 80 procent van de varkenshouders zich aangemeld hebben voor Holland Varken.