search

Nieuws

Vitale Varkenshouderij: benut kansen op nieuwe markten

Vitale Varkenshouderij: benut kansen op nieuwe markten
25 november 2015 | COV-nieuws

De Nederlandse varkenshouderij focust zich te veel op Noord-Europa, een “krimpende markt met zware concurrentie”. Dat zegt Uri Rosenthal, voorzitter van de regiegroep Vitale Varkenshouderij. Hij ziet kansen in Azië en Afrika, met name als het gaat om vierkantsverwaarding. De COV deelt deze visie en ondersteunt al langer de kansen die er liggen op nieuwe markten. Zo bevordert de COV actief de export, zoals deelname aan de handelsmissie naar China laat zien.

Holland Varken
Volgens Rosenthal moet er beter gekeken worden naar de exportkansen. “Wereldwijd en met name in Azië en Afrika stijgt de vraag naar varkensvlees en delen van het varken die wij in Europa niet eten, zoals poten, staarten, oren en snuiten. Op dit moment is er sprake van onderbenutting van de waarde van het varken. Wij moeten het hele Holland Varken verkopen, niet alleen in Europa, maar wereldwijd voor de prijs die het waard is”, zo luidt zijn eerste bevindingen over de varkenshouderij in Nederland. Ook de verwaarding van het zogenoemde vijfde kwartier wordt volgens Rosenthal niet voldoende benut. Het vijfde kwartier is al het andere dat van een varken overblijft, zoals bloed en botten, dat gebruikt wordt als grondstof voor diverse industrieën.

Werk te verrichten
COV-voorzitter Jos Goebbels nam vorige maand deel aan de handelsmissie naar China met precies dit doel: nieuwe markten openen voor het hele varken. De laatste twee jaar gaan volgens hem veel meer delen van het varken naar China maar “valt er nog heel wat werk te verrichten. Niet alleen in China maar ook andere exportmarkten”. Op een totale export van 8 miljard euro is het Chinese aandeel goed voor 150 miljoen euro.

Chinees lekkernij
Met name de markt voor varkensmagen, een lekkernij in China, biedt kansen, zo stelde Goebbels onlangs in het BNR-radioprogramma Zakendoen Met En om die kansen optimaal te benutten wordt er een protocol gemaakt voor de Chinezen met een film om te laten zien hoe netjes er in Nederland gewerkt wordt. “Nederland kan zich onderscheiden van andere landen omdat wij veterinair technisch top werken en de voedselveiligheid hoog is, en er veel aandacht is voor de balans mens, dier en milieu’. Nu de missie is afgerond, hoopt de COV op korte termijn verdere stappen te kunnen ondernemen op de Chinese markt.

Nieuwe samenwerking
Dat Nederland een leidende positie moet innemen, klinkt ook uit de woorden van Rosenthal. ‘Er is wereldwijd een groeiende vraag naar kwalitatief goed én voedselveilig varkensvlees. Nederland kan dat efficiënt produceren. Als wij minder varkens gaan houden, zullen andere landen snel ons marktaandeel overnemen. Prijsherstel blijft uit en Nederland blijft slechts met een kleine sector over. Wij moeten ook beter inspelen op de vraag uit de markten, zoals de vraag naar duurzaam geproduceerd vlees. Nauwere samenwerking in de keten kan hieraan bijdragen.’

Over de Vitale varkenshouderij
Om de varkenshouderij meer rendement en marktkracht te geven is de regiegroep Vitale varkenshouderij in het leven geroepen. In de regiegroep zitten onder andere de Producenten Organisatie Varkenshouderij  (POV), de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken. Leider Uri Rosenthal (oud minister van Buitenlandse Zaken) maakte onlangs zijn eerste bevindingen bekend.