search

Nieuws

Holland Varken: groeimodel naar één kwaliteitssysteem

Holland Varken: groeimodel naar één kwaliteitssysteem
20 maart 2018 | COV-nieuws | 'Holland Varken' is de opmaat om in de varkensketen naar één kwaliteitssysteem te groeien en het huidige IKB Varken en IKB Nederland Varken te vervangen.

Het hebben van twee Nederlandse IKB-systemen is in het buitenland niet uit te leggen, terwijl de export van varkensvlees van het allergrootste belang is voor de hele keten.

Vizier op export
Het ketenkwaliteitssysteem Holland Varken is een nieuw normenkader dat de COV samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft ontwikkeld. Driekwart van het Nederlandse varkensvlees wordt in het buitenland afgezet. COV-voorzitter Jos Goebbels: 'Export, daar draait het om, en met twee Nederlandse kwaliteitssystemen kun je op cruciale exportmarkten echt niet aankomen. Daar moet het vizier binnen onze ketens veel nadrukkelijker op gericht zijn'.

Blijven ontwikkelen
‘Holland Varken is een groeimodel. Het omvat beide IKB-systemen en heeft aanvullende normen voor varkenshouder én slachterijen, die nu ook  zijn opgenomen in de normen van de beide IKB’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor het VKI-formulier met informatie over de voedselketen, dat verder wordt verbeterd voor de residumonitoring en het bloedonderzoek op de slachterij. 'Stilstand is achteruitgang, aldus Goebbels, we zullen ons moeten blijven ontwikkelen'.

Nieuw in Holland Varken zijn normen met betrekking tot elektriciteit op bedrijven. Veel stalbranden ontstaan omdat met de elektriciteit iets mis gaat. Een stalbrand levert maatschappelijke discussie op. Reden waarom de varkensketen ook dat aspect via het Holland Varken beter wil borgen, want het maatschappelijk draagvlak voor de productie staat onder druk.

Beter verhaal
'Holland Varken is een unieke kans om met elkaar in de keten iets op te bouwen, waardoor je op de markt in eigen land, en vooral dus ook in het buitenland kunt onderscheiden en gewoon weer een beter verhaal hebt. Holland Varken is voor de hele varkensvleesketen een win-win situatie', zegt de COV-voorzitter.