search

Nieuws

Varken van Morgen

Varken van Morgen
11 januari 2016 | Keten

De Nederlandse varkensvleessector wil koploper zijn in de kwaliteit én duurzaamheid. Met het ‘Varken van Morgen’ zetten Nederlandse vleesproducenten stappen in het verder vergroten van het onderscheidend vermogen in duurzaam geproduceerd Nederlands varkensvlees.’

Het Varken van  Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders met bovenwettelijke normen voor een duurzame productie van varkensvlees.
De stappen om het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten verder te helpen verduurzamen betreffen het dierenwelzijn, de diergezondheid en het milieu.
Er is gezocht naar een balans tussen deze aspecten van duurzaamheid.
IKB Varken / Global Gap is het basisprogramma voor het Varken van Morgen.
Via een website moet de consument kunnen controleren of het varkensvlees geproduceerd is bij een bedrijf dat aan de normen voldoet.

Positie COV
De NL supermarkten (CBL) hebben in 2013 overeenstemming bereikt over de verdere verduurzaming van al het verse varkensvlees met de NL varkensvleessector, vertegenwoordigd door LTO en COV.
Met het programma Varken van Morgen geeft de COV mede invulling aan het streven om het gangbare vlees verder te verduurzamen, zoals in juni 2012 aangekondigd is als uitvoering van het Verbond van Den Bosch (Al het vlees duurzaam, 2020).
De maatregelen betreffen mens, dier en milieu. Het gaat om een balans tussen deze aspecten, zonder de kostenfactor uit het oog te verliezen. De COV benadrukt dat eisen zodanig worden ingericht dat een rendabele productiewijze voor alle schakels mogelijk blijft.

Stappen
De belangrijke stappen in het kader van het dierenwelzijn zijn, dat uiterlijk in 2015 de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal krijgen. Vleesvarkens krijgen 25% meer ruimte en biggen tot 50%. Zo wordt verveling voorkomen en is er minder onrust in de stal.
Ook voor een ingreep als het couperen van staarten worden eisen gesteld om de staart zo lang mogelijk te houden en zo natuurlijk gedrag te bevorderen.
Ingrepen zoals slijpen van tanden worden zo goed als uitgesloten.
Het vervoer van varkens mag maximaal 6 uur duren en de biggen mogen langer bij hun moeder drinken (gemiddeld 28 dagen).
Met castratie wordt vervroegd helemaal gestopt (2014 in plaats van 2015).
Er vindt strengere kwaliteitscontrole plaats op het drinkwater van de varkens wat goed is voor de diergezondheid.
Op het gebied van gezondheid wordt sterk ingezet op verdere beperking van het gebruik van antibiotica. Dit dient per 2015 verlaagd te zijn met 70% ten opzichte van 2009.
Op milieugebied is afgesproken dat voor het voer van de varkens uiterlijk in 2015 100% verantwoorde soja wordt gebruikt (specificaties van de RTRS).
Met Natuur & Milieu zijn normen gedefinieerd voor het verminderen van ammoniakemissie, broeikasgassen en fijnstof uitstoot en het gebruik van groene stroom.

Certificering
Via bestaande certificeringssystemen, zoals IKB en GlobalGAP, controleren onafhankelijke partijen of de criteria voor duurzamer varkensvlees zijn ingevoerd. Hiermee wordt de nieuwe standaard voor Het Varken van Morgen geborgd.

De normen van het Varken van Morgen zijn gebaseerd op een plusprogramma van Global Gap en heet daarom ‘Sustainable Meat Initiative’ of te wel ‘Duurzaam Vlees Initiatief’.
De regeling staat op de website van Global Gap.