search

Thema's

Arbeid

De totale Nederlandse vleessector biedt directe werkgelegenheid aan tenminste 12.000 werknemers en indirect aan tenminste nog eens zo'n 20.000 mensen.

Het economisch belang van de bedrijven die overwegend bij de COV zijn aangesloten danwel onder de CAO voor de Vleessector vallen, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee op het gebied van veiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en opleiding voor de tienduizenden betrokken mensen.
De COV richt zich als ondernemersorganisatie op goed werkgeverschap en goede arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers.

Goed werkgeverschap

De COV hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en goede arbeidsverhoudingen en voert overleg met de bonden over onder meer arbeidsomstandigheden, flexarbeid en scholing. 
De sociale partners worden ondersteund door een sociaal secretariaat. 
Zie verder op www.vleeswerkt.nl

Collectiviteit
In de vleessector werken ruim 12.000 werknemers aan directe werkgelegenheid bij zo'n 300 bedrijven. Ongeveer 9.000 van deze werknemers vallen onder de cao voor de vleessector. Naast de cao kent de Nederlandse vleessector een collectieve pensioenregeling. Deze is met de pensioenregeling van enkele andere branches ondergebracht in het bedrijfstakpensioenfonds voor vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees (VLEP).

Flexibiliteit
De behoefte aan flexibiliteit in de vleessector is mede vanwege schommelingen in de aanvoer en productie erg groot. Een belangrijk deel van de arbeid in de sector wordt ingevuld met flexibele krachten. De bij de COV aangesloten ondernemingen maken alleen gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus uit het register www.normeringarbeid.nl

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

Nieuws29 juni 2018 | COV-nieuws
Geslaagde workshop RI&E
De AKSV, VNV, VSV en COV hebben vorige week in het rustieke Vrij in Culemborg samen met het bureau...

Standpunten