search

Nieuws

COV: Ontslag op onjuiste gronden is onacceptabel!

COV: Ontslag op onjuiste gronden is onacceptabel!
24 mei 2024 | COV-nieuws

Internationale medewerkers zijn van grote waarde voor de vleessector. Ontslag op onjuiste gronden is onacceptabel, wordt door COV ten zeerste afgekeurd en leidt tot disciplinaire maatregelen wanneer het COV-leden betreft. 

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Arbeidsinspectie doet COV ook zelf navraag naar het toepassen van het ontslag op staande voet en de redenen daarvoor. We hebben nu nog geen compleet beeld. 

Wat met regelmaat voorkomt, is dat internationale medewerkers zonder aankondiging besluiten om weg te gaan.  Ze gaan terug naar huis of naar een ander bedrijf. Zij doen dit vaak van de ene op de andere dag zonder zelf ontslag te nemen. Er is dan sprake van het niet nakomen van de arbeidsverplichting door de medewerker. Na enkele schriftelijke sommaties aan de medewerkers beëindigt het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst dan per direct. Als het bedrijf dit niet doet, loopt de verplichting tot het doorbetalen van het loon door, terwijl daar geen arbeidsprestatie meer tegenover staat. Dit kan in alle redelijkheid niet van het bedrijf worden verwacht. 

De COV doet verder onderzoek en adviseert haar leden om het gesprek aan te gaan met de uitzendbureaus om eventueel oneigenlijk gebruik aan de kaak te stellen.

Meer informatie over het standpunt van COV over (internationale) medewerkers