search

Thema's

Tracking en Tracing

De consument vertrouwt op de kwaliteit en veiligheid van het vlees dat hij koopt en eet. Nederlandse vleesproducenten, die aangesloten zijn bij de COV, bieden daarvoor garanties, mede op grond van Tracking & Tracing. Dat zijn bedrijfssystemen die het mogelijk maken een product te volgen (heen) en te herleiden (terug) door het hele productieproces en in de verdere distributie.

Tracking & Tracing is het kunnen volgen en herleiden van producten, zoals vlees. Informatie wordt verzameld over de locatie, de kwaliteit en de hoeveelheid van een product (het vlees of het dier). Daarmee kan worden bepaald wat de oorzaak is van een onvolkomenheid in een product of bij de productie. Ook kan worden nagetrokken waar andere producten of dieren zijn met eenzelfde aandachtspunt.
Om Tracking & Tracing te regelen zijn er systemen opgezet waarmee bedrijven effectief en efficiënt kunnen inspelen op het waarborgen van de kwaliteit van hun producten; zo voldoen bedrijven aan de regelgeving. Bovenwettelijke aspecten in de vrijwillige systemen bieden bovendien toegevoegde waarde voor de  afzet in binnen- en buitenland.

Terug naar de bron

Om bij het terughalen van een product (recall) de oorzaak van een onvolkomenheid te kunnen herleiden is het nodig te weten waar het vandaan komt, het waar is geweest en wanneer en wie verantwoordelijk is
Zie voor algemene achtergrondinformatie op Vlees.nl het thema Tracking & Tracing.

Tracking heeft betrekking op de afzet, verdere verwerking en verkoop van producten: het volgen van het product in de richting van de consument. Tracking gaat ‘upstream’ in de keten. Vanaf het begin (veevoer) tot het eind (supermarkt) wordt informatie verzameld over het product en in de keten meegegeven.

Tracing heeft betrekking op het achterhalen van de route van een product, waar het vandaan komt en waarvoor het is gebruikt: het volgen van het product terug naar de producent(en). Tracing werkt ‘downstream’: vanaf het eind van de keten kan het hele traject tot de bron achterhaald worden.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar