search

Slachtsector

Aantal slachtingen per diersoort door de jaren

Een decennium vol schaalvergroting en overnames heeft in Nederland gezorgd voor grotere slachterijbedrijven, die zich manifesteren als internationale foodconcerns. De grootste bedrijven nemen samen meer dan 80% van het aantal slachtingen voor rekening. Grotere varkensslachterijen verwerken meer dan een miljoen varkens per jaar.
In de kalversector slachten de grotere bedrijven meer dan 350.000 kalveren per jaar. Naast deze grote ondernemingen zijn er diverse middelgrote en een reeks kleinere slachterijen actief.
Slachtingen runderen uitgesplitst

​De productie van rundvlees is in Nederland sterk verbonden aan de zuivelsector. Het overgrote deel van de geslachte dieren betreft 'uitstoot melkkoeien', op grote afstand gevolgd door een aandeel vleesstieren en vaarzen. 

 
Slachtingen kalveren uitgesplitst

​Kalfsvlees is in de EU gedefinieerd in twee leeftijdscategoriën: dat betreft de groep dieren tot 9 maanden en de groep dieren in de leeftijd van 9 tot 12 maanden.

 

 
Slachtingen schapen uitgesplitst

​De scheiding tussen schapen en lammeren ligt bij de leeftijd van één jaar. Dieren die jonger zijn, zijn lammeren. Dieren die deze leeftijdsgrens gepasseerd zijn, zijn dus schapen.