search

Nieuws

COV verheugd over (her)opening Amerikaanse markt voor Nederlands kalfsvlees en rundvlees

COV verheugd over (her)opening Amerikaanse markt voor Nederlands kalfsvlees en rundvlees
26 februari 2016 | Persberichten

Na meer dan 16 jaar kan Nederland weer kalfsvlees exporteren naar de VS. De Amerikaanse overheid heeft hiervoor gisteren het groene licht gegeven. Dit is het resultaat van vele jaren intensief werk van de Nederlandse overheid en het Nederlandse vleesbedrijfsleven.

Eind jaren 90 van de vorige eeuw heeft de VS de import van rund- en kalfsvlees vanuit de hele EU in de ban gedaan. De BSE-crisis en het EU-verbod voor Amerikaans hormoonrundvlees waren hiervoor de reden. Nadat de afgelopen jaren voor beide belemmeringen een oplossing was gevonden, heeft de Nederlandse overheid onderhandelingen gevoerd met de overheid van de VS over markttoegang voor Nederlands kalfsvlees en rundvlees. Na een laatste inspectie eind 2015, heeft de VS nu de laatste stap in dit proces gezet door Nederland officieel markttoegang te verlenen. De COV is zeer verheugd over dit besluit en dankt alle betrokkenen binnen de Nederlandse overheid voor hun inspanningen.

Nadat Nederland medio jaren 90 de mogelijkheid kreeg om kalfsvlees naar de VS te exporteren, is deze belangrijke markt in 1998 weer dicht gegaan. Vanwege de vele BSE-gevallen in de EU kondigde de VS toen een algeheel importverbod voor EU-rundvlees af. Min of meer tegelijkertijd heeft de VS een strafheffing opgelegd aan Europees rund- en kalfsvlees vanwege het Europese importverbod voor Amerikaans hormoonbehandeld rundvlees. Om de export van Nederlands kalfsvlees weer op gang te krijgen, moesten beide importbelemmeringen weg worden genomen. Mede door vele jaren lobbyen door de COV, is er in 2009 een oplossing gekomen voor het hormoongeschil tussen de EU en de VS. Daarmee werden de strafheffingen voor Europees en daarmee voor Nederlands kalfsvlees weggenomen. In 2014 is, opnieuw na vele jaren onderhandelen, de tweede importbelemmering weggenomen en heeft de VS haar BSE-ban opgeheven voor de hele EU. Daardoor werd het mogelijk voor de Nederlandse overheid om met haar VS equivalent afspraken te maken over de voorwaarden waaronder export van kalfsvlees van Nederland naar de VS weer zou kunnen plaats vinden. Eind vorig jaar heeft hiervoor een laatste inspectie door de VS plaats gevonden. Het resultaat hiervan is dat de VS overheid voldoende vertrouwen in het Nederlandse systeem heeft om de export naar de VS vrij te geven.

Doordat de Europese markt voor kalfsvlees onder druk staat, is het van belang voor de Nederlandse kalfsvleessector om nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen. Daarvoor moesten eerst alle belemmeringen worden weggenomen. De VS markt is een potentieel erg interessante markt voor de export van Nederlands kalfsvlees. De opening van de Amerikaanse markt is daarom zeer welkom voor de Nederlandse sector.

Noot voor redactie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, telefoon 06 - 2351 2607.