search

Nieuws

Strikte controle op paardenvlees voor humane consumptie

Strikte controle op paardenvlees voor humane consumptie
13 juni 2024 | COV-nieuws

Naar aanleiding van het door House of Animals gepubliceerde onderzoek wordt de veiligheid van in Nederland geslacht paardenvlees en in het bijzonder paardenvlees in snacks ter discussie gesteld. Voedselveiligheid is de hoogste prioriteit voor de slachterijen en snackproducenten in Nederland. Het is onaanvaardbaar als dit door frauduleus handelen in gevaar zou worden gebracht.

Het aandeel paarden uit Ierland en Groot-Brittannië dat geslacht wordt in Nederland is zeer beperkt. Bedrijven nemen hier zelf tal van maatregelen voor dit wordt daarbovenop gecontroleerd door de NVWA. Paarden die geslacht worden in Nederland en bedoeld zijn voor de humane consumptie worden streng gecontroleerd. Van ieder dier wordt door de slachterij vooraf gecontroleerd of een dier geschikt is voor consumptie. Dit gebeurt door het controleren van de chip en paspoort van het dier.

Door een combinatie van wat bedrijven zelf kunnen controleren, de NVWA controle op de slachterij en extra controle achteraf door de NVWA, wordt voorkomen dat voor consumptie ongeschikt product bij de consument terecht kan komen. Dit geldt ook voor dieren uit het buitenland. In andere landen zijn er ook strenge controles bij het slachten van paarden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er illegaal paardenvlees in Nederland in omloop is.

Paardenvlees dat in de snackindustrie wordt gebruikt, komt vaak uit het buitenland. Producenten hebben door selectie van leveranciers en via hun leveringsvoorwaarden waarborgen ingebouwd. Zodat het paardenvlees volgens de wettelijke én wenselijke normen rond kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn is geproduceerd. We adviseren onze leden daarnaast om hun leveranciers regelmatig te bezoeken om de omstandigheden te controleren en zo nodig verbeteringen te laten aanbrengen. Alle leveranciers zijn door de EU erkend en staan onder toezicht van nationale veterinaire autoriteiten.

De in de berichtgeving geconstateerde lekken in het systeem die bij fraude tot ongewenste risico’s kunnen leiden, zijn zeer zorgelijk. We willen snel om tafel met onder andere de Nederlandse overheid en NVWA om tot een volledig sluitend Europees systeem te komen en eventuele fraude uit te sluiten.