search

Nieuws

COV stelt collectieve eisen aan inkoop levende dieren

COV stelt collectieve eisen aan inkoop levende dieren
05 februari 2016 | Persberichten

De leden van de COV hebben ingestemd met een pakket aan algemene inkoopeisen voor de leveranciers (de dierhouders). Het pakket bestaat uit basisvoorwaarden waar vleesbedrijven die lid zijn van de COV, hun leveranciers aan zullen kunnen houden om garanties in de keten te helpen afdwingen en waarborgen.

Bij eerdere incidenten is de COV erop gewezen dat zij in algemene inkoopvoorwaarden (voor de leden) geen ketenaspecten heeft staan en dat daar een kans ligt om extra garanties te helpen afdwingen. Het gebruik van besmet veevoer door een veehouder kan enorme consequenties hebben voor een slachterij (tot recall). Ook als veehouders niet zouden voldoen aan regelgeving inzake de kwaliteitssystemen of zelfcontrole (MKS) kan dit forse gevolgen hebben voor de slachterij.

Met het herformuleren van algemene inkoopeisen wil de COV de verantwoordelijkheden duidelijk neerleggen in de keten en garanties vragen voor eisen die voortkomen uit maatschappelijke discussies. De COV heeft zich ten doel gesteld dat de aangesloten slachterijen allen werken met vergelijkbare inkoopeisen waar het gaat om maatschappelijke verwachtingen, het dierenwelzijn of voedselveiligheidsissues. Verantwoordelijkheden rond het zorgvuldig houden en adequaat leveren van slachtvee worden daar gelegd waar deze horen en daar kan niet aan worden getornd.

De COV heeft hiermee werk gemaakt van nieuwe (algemene) inkoopeisen. In eerste instantie ging het om nieuwe inkoopvoorwaarden. Veel slachterijen werken met eigen inkoopvoorwaarden die op punten kunnen afwijken van COV voorwaarden. Daarom is besloten dat de COV inkoopeisen opstelt en de bij de COV aangesloten slachterijen (minimaal) deze eisen voor levende dieren opnemen in de eigen voorwaarden.

In de algemene ledenvergadering (feb. 2016) zijn de COV leden akkoord gegaan met de algemene inkoopeisen, die daarmee (statutair) onderdeel geworden zijn van het COV-lidmaatschap.

Medio zomer 2016 hebben COV-leden de COV inkoopeisen geïmplementeerd in de eigen voorwaarden.

Noot voor redactie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, tel. 06 2351 2607.
Een samenvatting van de inkoopeisen is ook terug te vinden op de (nieuwe) website van de COV (www.cov.nl) onder het thema Keten, zie Inkoopvoorwaarden.