search

Nieuws

COV bouwt database monitoringresultaten

COV bouwt database monitoringresultaten
05 februari 2016 | Persberichten

Om monitoringsgegevens centraal te kunnen beheren en algemene ontwikkelingen (periodiek) in beeld te krijgen gaat de COV een database voor alle monitoringsuitslagen van verplichte monsternames bouwen en onderhouden. Door uitslagen te koppelen kunnen afwijkingen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Mocht iets voorvallen bij een diersoort, bij diervoer, in een regio of bij een bedrijf kan tot actie worden overgegaan, al dan niet samen met de NVWA.

Hoewel voedsel (inclusief vlees) in Nederland veiliger is dan ooit, geven issues en (grotere) incidenten van afgelopen jaren een beeld dan wel een gevoel bij (een deel van) het publiek dat dit wellicht niet het geval is. De COV wil de reguliere goede status maar ook de trends op het gebied van de veiligheid van Nederlands vlees beter in beeld krijgen door het laten inrichten van een centrale database met (anonieme) monitoringsgegevens van de lid-bedrijven.

Elke slachterij en elk vleesverwerkend bedrijf in Nederland neemt vrijwel dagelijks diverse wettelijk voorgeschreven microbiologische analysemonsters. Verder doen de meeste vleesbedrijven microbiologische onderzoeken (en/of chemische analyse) in het kader van (1) eisen voor export naar landen buiten de EU; (2) deelname aan mogelijke plussystemen van de NVWA; (3) door verhoogde monitoring voor kwaliteitssystemen; (4) om private afspraken door marktpartijen. (5) eigen aanvullende kwaliteitseisen.
De COV database betreft opslag van wettelijk voorgeschreven monitoring voor de microbiologische criteria voor levensmiddelen (Verordening (EG) nr. 2073/2005). Zo nodig kan de COV er extra aandachtspunten aan toevoegen. De leden van de COV zijn op de algemene ledenvergadering (feb. 2016) akkoord gegaan met de (investering in de) bouw van de database en met de deelname voor het aanleveren van data en de methodiek (kurkboor).

De centrale database levert de COV en lid-bedrijven algemene informatie over de kwaliteit en de voedselveiligheid van Nederlands vlees.

Noot voor redactie
Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, tel. 06 2351 2607.
Een samenvatting van de inkoopeisen is ook terug te vinden op de (nieuwe) website van de COV (www.cov.nl) onder het thema Keten, zie Waarborgen.