search

Nieuws

Nederlandse vleessector verdient waardering

Nederlandse vleessector verdient waardering
03 februari 2016 | Persberichten

De Nederlandse vleessector is een pijler onder één van de Nederlandse topsectoren, maar krijgt lang niet altijd de waardering die het wel wat vaker zou mogen verdienen. Dat is één van de boodschappen van COV voorzitter Goebbels bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, donderdag 4 februari a.s. in Utrecht.

De COV voorman stelt, dat de bedrijfstak mooie producten maakt, die dagelijks door ruim 100 miljoen mensen in binnen- en buitenland met genoegen worden geconsumeerd en ook steeds vaker positief worden geapprecieerd. Zo is ‘vlees’  inmiddels de grootste productgroep in de Nederlandse foodexport en dus een belangrijke economische speler.

Goebbels zal er in zijn toespraak bij stilstaan, dat de COV samen met partners in de keten werk heeft gemaakt van kortere ketens, kwaliteitssystemen verder heeft verbeterd, de integriteit in de keten verder heeft bevorderd en geborgd, dat er een programma loopt rond de naleving van de cao en dat er in de markt steeds meer duurzaamheidsconcepten zijn geïntroduceerd.

In aansluiting hierop bespreekt de COV op haar jaarvergadering voorstellen rond collectieve inkoopeisen voor de leveranciers (dierhouders) en rond het bouwen van een database rond de verplichte microbiologische monstername.

De COV-voorzitter zal verder ingaan op de maatschappelijke ‘licence to produce’, de rol van de Nederlandse overheid en de noodzaak van een echt ‘level playing field’.

Noot voor redactie
De Algemene Jaarvergadering van de COV vindt plaats op donderdag 4 februari a.s., locatie Mereveld, ontvangst vanaf 16.00 uur. Als u als vertegenwoordiger van de pers bij de ALV aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de COV, tel. 079 363 4900 of via secretariaat@cov.nl