search

Nieuws

Is WUR-onderzoek wel onafhankelijk?

Is WUR-onderzoek wel onafhankelijk?
17 oktober 2023 | Algemeen

Het Wageningse rapport 'WUR-perspectieven op landbouw, voedsel en natuur' roept grote vragen op bij vele landbouworganisaties. De COV is medeondertekenaar van een open brief aan voorzitter Sjoukje Heimovaara van de raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR).

Grootste pijnpunten
Het rapport gaat over de toekomst van de landbouw, maar bij het opstellen ervan is de landbouwsector niet betrokken. Praktijkonderzoek speelt er nauwelijks rol in en daarmee is het rapport niet meer dan een wetenschappelijke beleidsvisie, toegeschreven op de wensen van beleidsmakers. De kloof tussen wetenschap en de praktijk wordt op die manier steeds groter.

Citaat uit de brief: ‘Wij zien al langer waartoe dit leidt: theoretisch beleid dat in de praktijk slecht uitvoerbaar is. Met als gevolg: geen draagvlak bij partijen die het moeten uitvoeren en veel weerstand.'

Onafhankelijkheid WUR
Bovendien roept het rapport vragen op omtrent de onafhankelijke positie van de universiteit. Het uitgangspunt van de WUR voor het maken van het rapport luidt als volgt: ‘Wageningen University & Research (WUR) wil, als een van de wereldwijd leidende kennisinstellingen op het gebied van landbouw, voeding en natuur, haar rol nemen in het maatschappelijk gesprek. Niet alleen als onafhankelijke leverancier van kennis, maar ook als medevormgever van de successen én als medeverantwoordelijke voor de ongewenste neveneffecten van ons huidige agrocluster.’

Steeds vaker zien we dat de wetenschap gevraagd wordt gewenst beleid van beleidsmakers te onderbouwen. Vervolgens wordt zo’n rapport gepresenteerd als ‘bewijs’ dat bepaald beleid nodig is. Dat is niet alleen schadelijk voor de praktijk, maar ook voor het maatschappelijk debat. De weerstand in de samenleving tegen wetenschappelijke instanties die meegaan in de rol die de politiek van ze vraagt, groeit.

Neutraal
Een wetenschappelijke instelling als WUR hoort zich te focussen op het doen van onderzoek vanuit een neutrale positie. Wageningen zou de gevolgen van keuzes onafhankelijk in beeld moeten brengen om toe te voegen aan het debat. Niet voorsorteren op (politieke) beleidskeuzes.

Uit de brief: In het rapport beweegt WUR zich meer naar de rol van een opinievormende en beleidssturende organisatie.'
Een voorbeeld is dat het rapport zonder onderbouwing gestuurd wordt vanuit waarden zoals bijvoorbeeld: ‘Actieve sturing naar een meer plantaardig, gezonder en minder vervuilend dieet is noodzakelijk’.

De rol van WUR zou ons inziens anders moeten zijn, onafhankelijke wetenschap, fundamenteel en praktisch.'

Ondertekenaars
De organisaties die de brief hebben ondertekend: Producentenorganisatie Varkenshouderij, Agractie, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Vee & Logistiek Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Vereniging van Kalverhouders, Centrale Organisatie voor de Vleessector, Koninklijke Nederlandse Slagers en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

De brief is hier te downloaden