search

Nieuws

Scheiding keuring en toezicht goede zaak

16 oktober 2015 | COV-nieuws | Het is een goede zaak, dat de vleeskeuring en het toezicht gescheiden worden.

Het is een goede zaak, dat de vleeskeuring en het toezicht gescheiden worden. Dat zegt COV-voorzitter Goebbels naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer waarin de bewindsvrouw aankondigt die twee taken uit elkaar te gaan halen. 'Het keuren van vlees en het uitoefenen van een rol als toezichthouder zijn verschillende disciplines die verschillende skills vergen', zo zegt Goebbels.

Het standpunt van de staatssecretaris volgt op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind maart 2014. 'Het is gezien de eerdere politieke reacties op het rapport niet verrassend, dat de staatsecretaris de aanbevelingen overneemt, zo zegt Goebbels. Hij wijst er daarbij op, dat het slachten van dieren en het verwerken van vlees al onder het toezicht van de overheid vallen.

Maatregelen die het goed functioneren en daarmee de autoriteit van de NVWA verder bevorderen, juicht de COV van harte toe, omdat het in binnen- en buitenland in positieve zin alleen maar bijdraagt aan de goede reputatie van Nederlands vlees.

Contactpersoon: Dé van de Riet (079-3634922)