search

Nieuws

In 2014 heeft de vleessector 60 TJ energie bespaard

13 oktober 2015 | COV-nieuws | De vleessector heeft in 2014 60 TJ energie bespraard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt. Dat zijn de uitkomsten van de MJA monitor over 2014.

De vleessector heeft in 2014 60 TJ energie bespaard. Daarnaast hebben ketenmaatregelen 88 TJ opgeleverd en is er voor 128 TJ aan duurzame energie gebruikt.
Dat zijn de uitkomsten van de MJA monitor over 2014.
De 56 deelnemende bedrijven in de vleessector aan MJA hebben in totaal ruim 4.000TJ aan energie gebruikt. Sinds 2005 hebben de bedrijven gezamenlijk 13,1% energie bespaard.

In het proces
De belangrijkste procesmaatregelen voor energiebesparing in de vleessector zijn de optimalisatie van fabricage processen en van warmteterugwinning;

In de keten
De belangrijkste ketenmaatregelen voor energiebesparing zijn de vergisting van organisch slibafval in samenwerking met RWZI. Daarnaast zijn resultaten geboekt met het terugdringen van productuitval en de extra reductie van afval.

Duurzame energie
De belangrijkste duurzame energiemaatregelen zijn de inkoop van duurzame energie, de inzet van nevenproducten voor energieopwekking en het toepassen van een warmtepompboiler.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de resultatenbrochure van het MJA3-convenant naar de Tweede Kamer gestuurd.

De resultatenbrochure is hier te downloaden.

Zie hier de populaire samenvatting

Tot slot staat hier het sectorrapport voor de vleessector.

Contactpersoon: Richard de Mooij 06-23512735

Zie hier de totale verbruiksscijfers: