search

Nieuws

COV: Nederlands vlees biedt alle waarborgen

COV: Nederlands vlees biedt alle waarborgen
02 december 2015 | COV-nieuws

De COV neemt afstand van het onterechte beeld dat Tweede Kamerlid Dikkers (PvdA) schetst van het Nederlandse vlees zoals dat via de retail wordt aangeboden.
Het is volgens de COV onzalig om nationaal te pleiten voor een wettelijke verbod op het verkopen van vlees onder kostprijs. De aannames van Dikkers rond het gebruik van antibiotica missen elke grond en zijn niet meer van deze tijd. De COV is teleurgesteld dat Nederlands vlees dat zich met generieke programma’s en met maatschappelijk verantwoorde marktconcepten in eigen land manifesteert en ook internationaal weet te onderscheiden op deze wijze onheus wordt neergezet.

Wat betreft de totstandkoming van de consumentenprijs onderschrijft de COV de koepelorganisatie van de supermarkten. De CBL laat in een reactie weten helemaal niets te zien in een mogelijk eenzijdig ingrijpen door de Nederlandse overheid in de vrije markt. Supermarkten moeten de mogelijkheid hebben om eigen consumentenprijzen vast te stellen en dus ook met aanbiedingen te kunnen werken. Deze marktmechanismen aan het eind van de keten staan geheel los van aspecten rond de kwaliteit en veiligheid, die gewaarborgd zijn, evenals een verantwoorde productie in de keten. Supermarkten werken daarvoor in toenemende mate ook met vaste ketenrelaties.

Wat betreft de aannames van Dikkers rond de antibiotica onderstreept de COV de reacties vanuit de veehouderij, waar gewezen wordt op de actieprogramma’s in de diverse sectoren. De Nederlande veehouderij heeft internationaal een voorloperrol ontwikkeld in verantwoord antibioticagebruik. De relatie die het kamerlid vervolgens nog legt met de consumptie van vlees is vals. Dieren die ter slacht worden aangeboden, moeten aan de hand van geldende wachttermijnen gegarandeerd en gecontroleerd vrij zijn van diergeneesmiddelen zoals antibiotica, zodat residuen daarvan niet in vlees worden teruggevonden. Nederlands vlees bevat geen antibiotica.