search

Nieuws

Raad van State gaat doorrekening kosten NVWA onderzoeken

Raad van State gaat doorrekening kosten NVWA onderzoeken
27 januari 2016 | COV-nieuws

De Raad van State gaat de doorrekening van de NVWA kosten aan het bedrijfsleven onderzoeken. Een motie van kamerlid Jaco Geurts (CDA) van die strekking is door de Tweede Kamer aangenomen.

De Raad zal zich moeten uitspreken over de doorrekening, die in strijd zou zijn met het rapport Maat Houden, in strijd met het breed gedragen politiek streven naar lastenverlichting voor het bedrijfsleven en die ook geen automatisme mag zijn, zoals nu het geval is.

De COV is zeer ingenomen met de kamermotie. Het geeft volgens COV voorzitter Goebbels gehoor aan de vele inspanningen van de vleessector in politiek Den Haag om iets te doen aan de huidige situatie. Dit wordt nu serieus onderzocht en teruggekoppeld aan de Tweede Kamer.

Goebbels benadrukt dat de inzet op dit belangrijke dossier niet gaat over het werk van de NVWA als zodanig of over de kosten daarvoor. 'Onze inzet is altijd geweest om kosten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, waar de sector zelf verder geen invloed op heeft, uit de algemene middelen te laten financieren en het Nederlandse bedrijfsleven binnen de EU niet op een onnodig internationaal concurrentienadeel te zetten.'
Met de wettelijke verplichte activiteiten van de NVWA is voor de Nederlandse vleessector een bedrag gemoeid van circa € 50 miljoen.

Lees hier de motie van de heer Geurts.

Contactpersoon: Dé van de Riet (06 2351 2607)