search

Nieuws

Overheid moet keuringskosten voor eigen rekening nemen

Overheid moet keuringskosten voor eigen rekening nemen
27 november 2015 | COV-nieuws | Tekenen van economisch herstel worden steeds zichtbaarder. Het bedrijfsleven spant zich samen met de Nederlandse overheid in om deze groei kracht bij te zetten.

Tekenen van economisch herstel worden steeds zichtbaarder. Het bedrijfsleven spant zich samen met de Nederlandse overheid in om deze groei kracht bij te zetten. De internationale concurrentiepositie is daarvoor cruciaal, zeker ook voor de Nederlandse vleessector.

In dit kader hebben de koepelorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in nauwe samenwerking met de COV de keuringskosten van de wettelijke toezichthouder (NVWA) onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Waar Nederland de kosten voor het wettelijke toezicht - als enige – rechtstreeks bij het eigen bedrijfsleven neerlegt, wordt het gewenste level playing field binnen de EU ondermijnd en worden Nederlandse (export) ondernemingen internationaal op achterstand gezet.

Een goed functionerende toezichthouder is belangrijk. Volgens de COV dient de NVWA kostenbewust, efficiënt en risico gebaseerd te werken om optimaal bij te dragen aan een Nederlands vleesproduct, dat internationaal een onberispelijke reputatie geniet en daarmee de export ondersteunt. Omdat de borging van kwaliteit en voedselveiligheid wettelijke taken zijn, zijn de gezamenlijke agrofoodsector (inclusief de vleessector), maar bijvoorbeeld ook de transportsector en de mainports (Rotterdams Havenbedrijf) van mening, dat dit uit collectieve middelen gefinancierd wordt.

Het bedrijfsleven vraagt de Tweede Kamer om dit bij de behandeling van de begroting Economische Zaken met kracht te bevorderen en het economisch herstel en de werkgelegenheid in deze topsectoren een extra impuls te geven.

Lees hier de gezamenlijke brief van de koepelorganisaties en hier de publicatie van VNO-NCW.